ኮቪድ-19 (አዲስ ኮሮናቫይረስ) - መረጃ፤ አገልግሎት፤ አና ንብረት የዋሽንግተን ስቴት

ኮቪድ-19 የ አገልግሎት መሥመር

ስለ ኮቪድ-19 ጥያቄ ካሎት, አባኮትን በ 1-800-525-0127 አና #ን ይጫኑ፡፡ ምላሽ ሲያገኙ, ቃንቃዎን በመንገር የ ትርጉም አገልግሎት ያግኙ፡፡ የስልክ መስመሩ ከ ጠዋቱ 6 ሰአት አስከ 10ሰአት. ከሰኞ አርብ እና አርብ ከጠውቱ 8 ሰአት 6 ሰአት እንዲሁም ቅዳሜ እና እሁድ ክፍት ይሆናል፡፡

ወቅታዊ መረጃ

ከ ሰኔ 26, 2020 ጀምሮ, በዋሽንግተን ከተማ የሚገኝ ማንኛውም ሰው በቤት ውስጥ ወይም 6 ጫማ ( 2 ሜትር) መራቅ የማይችል ከሆነ የፊት መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡ አንዳንድ ሰዎች የፊት ማስክ ለማድረግ የጤንነት እክል ካለባቸው, የህክምና ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው፡፡ አሰሪዎች ለሰራተኞቻቸው የፊት ማስክ ማቅረብ አለባቸው ወይም ለሁሉም ሰራተኞች ብቻቸውን ለማይሰሩ፡፡

በ ግንቦት 31, መንግስት፡፡ Inslee የአገልግሎቶችን ማቋረጫ እና ዘግይቶ ክፍያዎችን እስከ ሐምሌ 28 ድረስ ያራዝማል ለሁሉም የኃይል ፣ የመሬት ስልክ እና የውሃ መገልገያዎች። ነዋሪዎች ለተጠቀሙበት ክፍያ በቀጥታ ስልክ በመደወል እንዲፈጻሙ ይመከራል፡፡

በተጨማሪም አገረ ገዢው ከቤት ማስወጣት ላይ እስከ ነሐሴ 1 ድረስ እንዲራዘም ተደርጓል ፡፡ ባለንብረቱ ወይም የንብረት ሥራ አስኪያጁ የሞራሎሪ ጣቢያን የሚጥስ ከሆነ ለስቴቱ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጽ / ቤት በመደወል በስልክ ቁጥር (833) 660-4877 ላይ መተው እና አማራጭ 1. ን ይምረጡ ፡፡ ጥሪዎን ይመልሳል፡፡

ኮቪድ-19 ምንድነው?

ኮቪድ-19 የመተንፈሻ አካላት ህመም፡፡ የሚተላለፍበት መንገዶች በማስነጠስ፤ በንክኪ፤ እጅ በመጨባበጥ እና ምግብና መጠጦች በመጋራት፡፡

ምልከቶቹ ምንድናቸው?

የ ኮቪድ-19 ዋና ዋና ምልክቶች ሳል ፣ የትንፋሽ እጥረት ወይም ከእነዚህ ምልክቶች ቢያንስ ሁለት ናቸው-ትኩሳት ፣ ብርድ ብርድ ማለት ፣ ብርድ ብጉር ፣ የጡንቻ ህመም ፣ ራስ ምታት ፣ የጉሮሮ መቁሰል ፣ አዲስ ጣዕምና ማሽተት ማጣት።

ማን ነው አደጋ ላይ ያለው?

አረጋውያን, በማንኛውም እድሜ ክልል ያሉ ሰዎች ግን ተያያዥ በሽታ ያለባቸው , እና እርጉዝ ሴቶች በኮቪድ-19 የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ ነው፡፡

እራሶትንና ሌላውን ህብረተስብ ከበሽታው ይጠብቁ

 • በተቻሎት መጠን እቤት ይቀመጡ በተለይም የሕመም ስሜት ከተሰማዎት፡፡
 • ወደ ውጪ ሲወጡ የፊት መሸፈኛ ይጠቀሙ፡፡
 • ከሌሎች ስድስት ጫማ ( 2 ሜትር) ይራቁ፡፡
 • እጅን በተደጋጋሚ መታጠብ እና ሳኒታይዘር መጠቅም፡፡
 • ሲያስሉ እና ሲያስነጥሱ አፎትን ይሸፍኑ፡፡
 • ፊቶትን አይንኩ፡፡
 • የቤቶትን ን ህን ይጠብቁ፡፡
 • የኮቪድ-19 ምልክት ካሳዩ, የህክምና በፍጥነት ያግኙ እና ምርመራ ለማግኘት ይጠይቁ፡፡ የማህበራዊ የህክምና አገልግሎት ሰጪ ከሌሎት, አቅራቢያዎት የሚገኝ የህክምና ማአከል ያማክሩ፡፡ ኢንሹራንስ ከሌሎት, በአቅራቢያዎት የሚገኝ የህክምና ማአከል ያማክሩ፡፡

ተጨማሪ መረጃ እና ሪሶርስ ስለ ኮቪድ-19 ማግኘትና ጤናማ መሆን፡

ዋሽንግተንን ድጋሚ መክፈት: ጥንቃቄ የተሞላበት Safe Start Plan

ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለማስቆም, የዋሽንግተን አስተዳዳሪ ነዋሪዎችን በቤታቸው እንዲቆዩ መልክት አስተላልፈዋል፡፡ የተለያዩ ንግዶችና እንቅስቃሴዎች ድጋሚ ለመክፈት አራት የተለያዩ ደረጃዎች አሉ፡፡ እያንዳዱ አገር አራቱን ደረጃዎች ማሟላት ይገባቸዋል::

ከተፈቀዱት መሠረታዊ ነገሮች የሚጠቃለሉት:

 • እንደ የሸቀጣሸቀጥ ግብይት ፣ ጋዝ ማግኘት ፣ መድሃኒት መውሰድ ወይም የህክምና ቀጠሮ መሄድ ያሉ አስፈላጊ ተግባራት፡፡
 • ወደ ሥራ መሄድ አስፈላጊ ንግድ ወይም ስራ እንደገና እንዲከፈት የተፈቀደለት ንግድ ገዥው ደህንነቱ የ ተጠበቀ ሁኔታ እቅድ::
 • የተራርፉ ምግቦችን አቅራቢያ ካለ ምግብ ቤት መውሰድ:: ምግብ ቤቶች ለተወሰኑ ግዜያት ተቀምጦ ለመጠቀም በደረጃ 2 ክፍት ይሆናሉ::
 • ስድስት ጫማ (2 ሜትር) አካላዊ ርቀት እስካለ ድረስ የእግር ጉዞ እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወደ ውጭ መውጣት ይቻላል፡፡ ከማኅበረሰብዎ ውጭ ኮቪድ-19 እንዳይከሰት ለመከላከል በቤትዎ አቅራቢያ ይዝናኑ፡፡
 • ዓሳ ማጥመድ ፣ አደን እና ሌሎች መዝናኛዎች በመንግስት ፓርኮች እና በሕዝባዊ ቦታዎች የቀን አጠቃቀም፡፡ በ መንግስት መናፈሻ ውስጥ ቢያንስ በ ደረጃ 2 ውስጥ በሚገኙ ክልሎች ውስጥ ክልከላ ይፈቀዳል፡፡

ከ ንብረት ጋር የተያያዙ የሰራ ቅጥሮች እና ንግዶች

የስራ አጥ ጥቅማጥቅም

ሥራዎን ካጡ, ለሥራ አጥነት ክፍያ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ለሥራ አጥነት ክፍያ ጥያቄ እንዴት እንደሚሞሉ መረጃ ከፈለጉ ፣ ወደ 1-800-318-6022 ይደውሉ፡፡ ምላሽ ሲይገኙ፣ ቋንቋዎን በመንገር የ ትርጉም አገልግሎት ያግኙ፡፡

ሰራተኛና አሰሪ

የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በእኛ ግዛት ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞችን እና አሰሪዎችን ይነካል፡፡

የሰራተኞችን ደህንነት ለመጠበቅ, ሰራተኞች ማድረግ ያለባቸው ነገሮች፡

 • ሰራተኞችን ስለ ኮቪድ-19 ምልክቶች በሚገባቸው ቋንቋ ማስተማር፡፡
 • የሰውነት መራራቀን ማጎልበት፡፡
 • ተከታታይ ን ህና መጠበቅ፡፡
 • በተደጋጋሚ እጅን በደንብ መታጠብ፡፡
 • የታመሙ ሰራተኞች በቤት እንዲቆዩ ማድረግ፡፡

ስለ ስራ ቦታዎ ደህንነት ስጋት ካሎት, ቅሬታዎን ለስራተኛ እና ኢንደስትሪ በዚህ ስልክ ቁጥር 800-423-7233 ያሳውቁ፡፡ የ ስልክ ትርጉም አገልግሎት ዝግጁ እንዲሆን ማድረግ፡፡

ሰለ ንግዶ እና ሰራተኞች ማንኛውም ጥያቄ ካሎት በዚህ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጊዜ, የሰራተኞች ደህንነት ዲፓርትመንትን በ 855-829-9243 በመደወል ያሳውቁ፡፡

የጤና ጥበቃና የጤና ኢንሹራንስ

ነጻ ወይንም በትንሽ ክፍያ የህክምና አገልግሎት መስጠት፡፡ የ ህክምና አገልግሎት ለማግኘት በዚህ ስልክ ይደውሉ 1-855-923-4633፡፡ ምላሽ ሲያገኙ, ቃንቅዎን በመንገር የ ትርጉም አገልግሎት ያግኙ፡፡

የውጭ ዜጎች የድንገተኛ ጊዜ ህክምና (ኤኤምአር) ሽፋን ብቁ የህክምና ድንገተኛ ሁኔታ ላጋጠማቸው እና የዜግነት ወይም የኢሚግሬሽን መስፈርቶችን የማያሟሉ ወይም ብቃት ያለው ግለሰብ ወይም የ 5-ዓመቱን ባር የማያሟላ ብቃት ያለው ፕሮግራም ነው፡፡

የዋሽንግተን የስልክ መስመርን በ1-800-322-2588 በመደወል ማግኘት ያለብዎትን የተለያዩ የጤና ፕሮግራሞችን እና አገልግሎቶችን ለመለየት እና ለማመልከት ይረዳዎታል፡፡ ይህ የሚያጠቃልለው፡

 • (ሴቶች, ጨቅላ ልጆቸ & ልጆች የምግብ ፕሮግራም)
 • የህክምና ኢንሹራንስ ለልጆች, እርጉዝ ሴቶች እና አዋቂዎቸ
 • የእርግዝና መቆጣጠሪያ በቴክ ቻርጅ ፕሮግራም
 • የጤናና የቤተሰብ ቁጥጥር ክሊኒክ
 • የርግዝናና ህ ናት መገልገያ እቃዎች
 • የጡት ማጥባት አገልግሎተ
 • በተጨማሪም የምግብ አገልግሎት አላቸው፡፡

የኢምግሬሽን እና ስደተኞች መረጃ

የስደተኞች እና የስደተኞች ጉዳይ ጽ / ቤት (OIRA) ስደተኞቹን እንደ የህዝብ ክፍያ የመሳሰሉትን ስለ ኮቪድ-19 እና ስለ ስደተኞች አሳሳቢ ጉዳዮች እንዲገነዘቡ ይረዳል፡፡ የተለያዩ ተቃሚ መረጃዎችን ማወቅ::

 • ሆስፒታሎች እና ክሊኒኮች የዜግነት ወይም የኢሚግሬሽን ሁኔታን ከ ICE ጋር እንዲጋሩ አልተፈቀደላቸውም፡፡
 • ለኮቪድ-19 ምርመራ መደረግ እና ለበጎ አድራጎት ወይም ቅናሽ የሚደረግ የሕክምና እንክብካቤ ማግኘት ለአረንጓዴ ካርድ ወይም ለዜግነት ለማመልከት እድሎን አይጎዳውም፡፡
 • ለሥራ አጥነት ክፍያ ለማመልከት ትክክለኛ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ያስፈልግዎታል፡፡ የሥራ አጥነት ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት ከአንድ ሰው ጋር መነጋገር ከፈለጉ በስልክ ቁጥር 1-800-318-6022 ይደውሉ፡፡
 • የሥራ አጥነት ጥቅማጥቅሞችን መቀበል በሕዝብ ቻርጅ ሕግጋት መሠረት አረንጓዴ ካርድዎን ወይም ዜግነትዎን አያሳጣም፡፡
 • በኮቪድ-19 የታመመውን ሰው ለመንከባከብ ወይም እራስዎን ለመንከባከብ የዋሽንግተን ስቴት ቤተሰብ ለማስታመም የሚከፈልበት እና የህክምና ፈቃድ ለማግኘት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ይህንን ጥቅም ለማግኘት የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር አያስፈልግዎትም፡፡ ESD የተለያየ አይነት ሰነዶች ይቀበላል፡፡
 • የንግድ ባለቤት ሆነው ምክር የሚፈልጉ ከሆነ, ለፌደራል መንግስት ማመልከት ጥቃቅን ቢዝነስ የአደጋ መድን ብድር በአዲሱ የሕዝብ ክፍያ ሕጎች መሠረት ለአረንጓዴ ካርድ ወይም ለዜግነት ለማመልከት አያግዳቸውም፡፡

ልዩ ማስታወሻ : ብዙ ጠበቃዎች የሚመክሩት ቤተሰቦች ማግኘት የሚገባቸውን ጥቅማጥቅሞችን ማግኘት እንዲቀጥሉ፡፡ ይሁን እንጂ, እያንዳንዱ ኢሚግሬሽን የተለዩ ናቸው፡፡ The Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) የሚመክረው ስለ እርሶና ቤተሰቦ ሰታተስ እና/ወይም ጥቅማጥቅሞች እርግጠኛ ካልሆኑ, immigration attorney or Department of Justice (DOJ) ተወካዮችን ያግኙ፡፡ ጠበቃ ለማግኘት አሜሪካን ኢሚግሬሽን የጠበቆች ማህበር፡፡ ወይም DOJ-accredited organization ዌብ ሳይተ መጎብኘት፡፡

OIRA ስደተኞችንና ተፈናቃዮችን ለመደገፍ ፕሮግራም አላቸው፡

 • የሰራ ፍለጋ እና ስልጠና፡፡
 • የኢሚግሬሽን ድጋፍ።
 • የወጣቶች ስልጠና፡፡
 • ለስደተኛ የእድሜ ባላጸጎች ፣ ለልጆች ፣ ለተማሪዎች እና ለሌሎች ድጋፍ ማድረግ፡፡፣
 • መደበኛ ፕሮግራሞች በ ኮቪድ-19 ወቅት በርቀት ክፍት ይሆናሉ። ጽ / ቤቱ ለስራ ወይም ለስራ አጥነት ለማመልከት ትምህርትዎን ለመደገፍ እና የመኖሪያ ቤት ድጋፍ ለመስጠት አዲስ አገልግሎቶች አሉት፡፡ የስደተኞች ጥሬ ገንዘብ ድጋፍ እና የስደተኞች የህክምና ድጋፍ ብቁነት እስከ ሴፕቴምበር 30 ቀን 2020 ድረስ ተራዝሟል።
 • ለአገልግሎቶች እና ለተጨማሪ መረጃ, በዚህ ስልክ 360-890-0691፡፡

ስለ ስደተኛ መብቶች ጥያቄዎች ፣ በቁጥጥር ስር ላሉ ዘመዶች / ጓደኞች ድጋፍ ለማግኘት እና ሌሎች ተዛማጅ መረጃዎች ፣ማግኘት ይችላሉ የዋሺንግተን ስደተኞች አንድነት ኔትዎርክ የስልክ መስመር 1-844-724-3737፡፡ የ ስልክ ትርጉም አገልግሎት ዝግጁ እንዲሆን ማድረግ፡፡

የአእምሮ እና ስሜታዊ(Emotional) ጤና

ይህ አስጨናቂ ጊዜ ሊሆን ይችላል። እርስዎ ወይም የምትወዳቸው ሰዎች ጭንቀት ፣ ኃዘን ፣ ፍርሃት ወይም ቁጣ መሰማት የ ተለመደ ነገር ነው፡፡ አንተ ብቻህን አይደለህም፡፡ እርዳታ መጠየቅ ምንም ችግር የለውም፡፡

ለ ጭንቀት እና አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሁሉም ሰው ምላሽ የሚሰጥበት መንገድ ይለያያል፡፡ ማድረግ የሚችሉት በጣም አስፈላጊው ነገር እራስዎን ፣ ቤተሰብዎን እና ማህበረሰብዎን በተቻለ መጠን መንከባከብ ነው፡፡

አስቸጋሪ በሆኑ ጊዜያት ለመቋቋም ምን ይረዳዎታል? ከጓደኞችዎ እና ከቤተሰብዎ ጋር ተገናኝተዋል? ምናልባት በ ጥልቀት መተንፈስ እና ማፍታታት ፣ የተወሰነ የ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ወይም ጥሩ እንቅልፍ አግኝተዋል? ለራስ-እንክብካቤ ጊዜን ቅድሚያ መስጠት ውጥረትን ለመቀነስ ሊረዳ ይችላል፡፡

Washington Listensንን በዚህ ስልክ ይደውሉ 1-833-681-0211፡፡ የ ስልክ ትርጉም አገልግሎት ዝግጁ እንዲሆን ማድረግ፡፡ ለ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምላሽ ፣ ዋሽንግተን Washington Listens የተባለ የድጋፍ መርሐ ግብር ይፋ አደረገች፡፡ Washington Listens አገልግሎቶችን የሚጠቀሙ ሰዎች ጭንቀትን ለመቆጣጠር እና በ ኮቪድ-19 የ ተነሳ ለውጦችን ለመቋቋም ድጋፍ ያገኛሉ፡፡ Washington Listens በዋሽንግተን ውስጥ ላለ ማንኛውም ሰው የ ድጋፍ ባለሙያን ለማነጋገር ይገኛል፡፡ ደዋዮች በአካባቢያቸው ካሉ የማኅበረሰብ ሀብቶች ድጋፍ እና ግንኙነትን ይቀበላሉ። ፕሮግራሙ ምስጢራዊ ነው፡፡

ችግር ከገጠምዎ እና ምክርን ለማግኘት ሰውን ማነጋገር ከፈለጉ ጥቂት አማራጮች አሉ፡፡

 • The Disaster Distress መስመር የስሜት መረበሽ ላጋጠማቸው ሰዎች አስቸኳይ የምክር አገልግሎት ይሰጣል ጭንቀት ከማንኛውም ተፈጥሮአዊ ወይም ከሰው ሰራሽ ጋር የተዛመደጭንቀት በዚህ ስልክ ይደውሉ 1-800-985-5990፡፡ ምላሽ ሲያገኙ, ቋንቋዎን በመንገር የ ትርጉም አገልግሎት ያግኙ፡፡ የእገዛ መስመሩ በየቀኑ ለ 24 ሰዓታት ይገኛል፡፡
 • ቀውስ ግንኙነቶች በስሜት ቀውስ ውስጥ ላሉት ግለሰቦች ፣ ቤተሰቦች እና ጓደኞች ፈጣን እርዳታ የሚሰጥ የ 24 ሰዓት ችግር መስመር አለው። በኪንግ ካውንቲ ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ያገለግላል፡፡ የ ስልክ ትርጉም አገልግሎት ዝግጁ እንዲሆን ማድረግ፡፡ በዚህ ስልክ ይደውሉ 1-866-427-4747.
 • ብሔራዊ የራስን ሕይወት የመከላከል አነቃቂነት ራስን ስለ ማጥፋት ለሚያሰቡ ሰዎች የመከላከል እና የመፍትሄ ሃሳብ ያቀርባል፡፡ የሚወዷቸውን ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን እና ጓደኞቻቸውን የሚረዱ መፍትሄ ለማግኘት የህይወት መስመሩን መደወል ይችላሉ። በዚህ ስልክ ይደውሉ 1-800-273-8255. ይህ የስልክ መስመር በቀን ለ 24 ሰዓታት በሳምንት 7 ቀናት ይገኛል፡፡ ለነባር ወታደሮች የተወሰነ የእገዛ መስመር አለ፡፡ በዚህ ስልክ ይደውሉ 1-800-273-8255 ወይም 1ን ይጫኑ. እርስዎ መስማት የተሳኖት እና የመስማት ችግር ካለብዎ, በዚህ ስልክ ይደውሉ 1-800-799-4889.

የምግብ ምንጮች

18 ዓመት ወይም ከዚያ በታች የሆነ ልጅ ካለዎት ከት / ቤቶች ነፃ ምግብ ሊያገኙ ይችላሉ። በትምህርት ፕሮግራሞች ውስጥ የተመዘገቡ የአካል ጉዳተኞች አዋቂዎችም ለት / ቤት ምግብ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ በአብዛኛዎቹ አጋጣሚዎች እነዚህ ምግቦች እንደ አውቶቡስ ማቆሚያዎች ባሉ በትምህርት ቤት እና አቅራቢያ አካባቢዎች ይሰጣሉ። ነፃ ምግብ የሚሰጡ ከሆነ ለማወቅ የትምህርት ቤቱን ወረዳዎን ያነጋግሩ።

ለነፍሰ ጡር ፣ ለአዳዲስ እናቶች እና ከአምስት ዓመት በታች ለሆኑ ሕፃናት በጤና ጥበቃ ሴቶች ፣ ጨቅላዎችና ሕፃናት (WIC) ፕሮግራም በኩል ምግብ ሊያገኙ ይችሉ ይሆናል፡፡ ለ ቋንቋ እርዳታ, በዚህ ስልክ ይደውሉ 1-866-632-9992.

በኮቪድ -19 ወቅት የምግብ ፍላጎት እየጨመረ በመምጣቱ የምግብ ባንኮች ሰዓታቸውን ሊቀይሩ ወይም እግረ መንገዳቸውን ለሚጠቀሙ ሰዎች ዝግ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ከመሄድዎ በፊት እባክዎን ይደውሉ። Nortwest Harvest የስቴት ደረጃ የምግብ ባንክ መረብ ነው። የከተማዎን ስም በ ድህረ ገጻችን ለማስገባት በስተ ግራ በሚገኘው አረንጓዴ ሳጥን ላይ ይተይቡ፡፡

በምስራቅ ዋሽንግተን የሚኖሩ ከሆነ የምግብ ባንኮች ዝርዝር በ a href="https://2-harvest.org/eastern-washington/" target="_blank">Second Harvest ላይ ማግኘት ይችላሉ፡፡ በአከባቢዎ ያሉ የምግብ ባንኮችን ዝርዝር ለማግኘት ካውንቲዎን በዚህ ድህረ ገጽ ይምረጡ፡፡

መረጃ ለቤተሰቦች

ይህ ለመላው ቤተሰብዎ አስጨናቂ ጊዜ ነው፡፡ ይህንን ሁኔታ ከልጆችዎ ጋር እንዴት ማስተካከል እንዳለቦት አንዳንድ ምክሮች እዚህ ያገኛሉ፡፡

የ ቤተሰብ ውይይቶችን በምቹ ቦታዎች ያድርጉ እና የ ቤተሰብ አባሎች ጥያቄ እንዲጠይቁ አበረታታቸው፡፡ የሚረዱትን ቋንቋ ለመጠቀም እና ልዩ ፍርሃታቸውን ወይም የተሳሳቱ አመለካከቶቻቸውን ለመፍታት ከትናንሽ ልጆች ጋር የተለየ ውይይት ለማድረግ ያስቡበት።

በስልክ ወይም በመስመር ላይ አገልግሎቶች ከቤተሰብ እና ጓደኞች ጋር እንደተገናኙ ይቆዩ፡፡

ምንም እንኳን መረጃዎን ማወቅ ቢያስፈልግዎትም ፍርሃትን ወይም ሽብርን ሊያሳድጉ ለሚችሉ ሚዲያዎች ወይም ማህበራዊ ሚዲያዎች ተጋላጭነትን ያቀንሱ፡፡ ልጆችዎ በሚዲያ ስለ ወረርሽኙ ተጋላጭነታቸው ምን ያህል ጊዜያቸው በማህበራዊ ድህረ ገጾች ወይም ሚዲያዎሽ እንደሚያሳልፈ ይቆጣጠሩ(ይገድቡ)፡፡

ጥያቄዎችን በማበረታታት እና አሁን ያለውን ሁኔታ እንዲገነዘቡ በማድረግ ልጆችን በመርዳት ላይ ያተኩሩ፡፡

 • ስሜቶቻቸውን እንዲገልጹ ያድርጓቸው እናም ሃሳባቸውን ይቀበሏቸው።
 • በስዕል ወይም በሌሎች እንቅስቃሴዎች ስሜታቸውን እንዲገልጹ ያግዙዋቸው፡፡
 • ቫይረሱ እንዴት እንደሚሰራጭ እና እያንዳንዱ የመተንፈሻ አካላት የሚያጠቃ በሽታ ኮቪድ-19ን ሊያስከትለው የሚችል ኖቬል ኮሮና ቫይረስ አለመሆኑን በተመለከተ የተሳሳተ መረጃ ወይም የተሳሳተ ግንዛቤን ያብራሩ።
 • ምቾት እና ተጨማሪ ትዕግስት ያዳብሩ።
 • በመደበኛነት ወይም ሁኔታው ሲቀየር ከልጆችዎ ጋር እንደገና መገናኘትዎን ያረጋግጡ።
 • የመኝታ ጊዜያት ፣ ምግብ እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጊዜ ሲወስድ የቤተሰብዎን ፕሮግራም ወጥነት ይያዙ፡፡፣ እንደ ንባብ ፣ ፊልሞችን ማየት ፣ ሙዚቃ ማዳመጥ ፣ ጨዋታ መጫወትን ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ላይ መሳተፍ ወይም በሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ መሳተፍን (መፀለይ ፣ በአገልግሎት ላይ መሳተፍ) እና እርስዎ እና ቤተሰብዎ በሌሎች አስጨናቂ ሁኔታዎች ውስጥ የተሻሉ እንዲሆኑ ያደረጓቸውን ነገሮች በቤትዎ ለማድረግ ጊዜ ይስሩ፡፡
 • እንደ ብቸኝነት ፣ ድብርት ፣ በሽታ ሊያመጣ ይችላል የሚል ፍርሃት ፣ ጭንቀት ፣ ውጥረት እና ሽብር ያሉ ስሜቶች እንደ ወረርሽኝ ላሉ አሳሳቢ ሁኔታዎች የተለመዱ ምላሾች ናቸው፡፡
 • ከቤተሰብዎ እና ከባህላዊ እሴቶችዎ ጋር በሚጣጣሙ አስደሳች እና ትርጉም ያለው እንቅስቃሴዎች እንዲሳተፉ ቤተሰብዎ ያግዙ፡፡

ከ 60 ዓመት በላይ ዕድሜ ያላቸው አረጋውያን ከ ኮቪድ-19 ጀምሮ ለከባድ ህመም የተጋለጡ ናቸው፡፡ ከእርስዎ ጋር አብረው የሚኖሩ የቆዩ የቤተሰብ አባላት ካሉዎት አደጋውን ለመቀነስ የሚረዱ መንገዶችን መለየት።

 • ቤተሰብዎ ግሮሰሪ እና ሌሎች አስፈላጊ ተግባሮችን ሲያከናውኑ ጥንቃቄ ማድረጋቸውን ይቆጣጠሩ፡፡
 • ቤት እንደደረሱ ሁሉም እጆቻቸውን መታጠባቸውን ያረጋግጡ፡፡ የጋራ ቦታዎችን ፣ መሬቶችን እና ክፍሎችን በተደጋጋሚ ያፅዱ፡፡
 • በቤተሰብዎ ውስጥ አንድ ሰው ተጋላጭ ከሆነ ወይም የበሽታ ምልክቶች ከታየ በተቻለዎት መጠን ይርቋቸው፡፡ የራሳቸው ክፍል እና መታጠቢያ ቤት ቢኖራቸው ጥሩ ነው፡፡ የጋራ ቦታዎችን ብዙ ጊዜ ያፅዱ እና ማንኛውም ሰው በሚታመምበት ወይም ሊተላለፍ በሚችልበት ጊዜ በቤት ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ጭንብል ማድረጉን ያረጋግጡ፡፡

ተጨማሪ ማጣቀሻ እና መረጃዎች