ໂຄວິດ 19 (ໂນເວວ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ) – ຂໍ້ມູນ, ການບໍລິການ ແລະ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນລັດວໍຊິງຕັນ

ສາຍດ່ວນສຳລັບພະຍາດໂຄວິດ-19: ຊ່ວຍເຫຼືອພະນັກງານ, ທຸລະກິດ, ການນັດສັກວັກຊີນ
ແລະ ອື່ນໆ

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບພະຍາດ-19 ຫຼື ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການນັດສັກວັກຊີນ, ກະລຸນາ ໂທຫາ 1‑800‑525-0127 ແລະ ກົດ #. ເມື່ອມີພະນັກງານຮັບສາຍ, ໃຫ້ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການແປພາສາ. ເບີສາຍດ່ວນນີ້ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການທຸກວັນ ແລະ ຊົ່ວໂມງບໍລີການແມ່ນລະບຸໄວ້ໃນເວັບໄຊຂອງ Department of Health (ພະແນກສາທາລະນະສຸກ) (ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ລາຍງານການລະເມີດທຸລະກິດ

ທຸລະກິດ ຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ມາດຕະການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລາຍງານການລະເມີດ, ກະລຸນາໂທຫາເບີສາຍດ່ວນສຳລັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂ້າງເທິງເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພາສາຂອງທ່ານ. ຈະມີຄົນຖາມທ່ານກ່ຽວກັບການລະເມີດ ແລະ ສົ່ງຄຳຮ້ອງທຸກໃນນາມທ່ານ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງບອກຊື່ ຫຼື ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໃນການສົ່ງຄຳຮ້ອງທຸກ.

ທ່ານຍັງສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກເປັນພາສາອັງກິດໃນ ໜ້າສຳລັບລາຍງານການລະເມີດສຳລັບພະຍາດໂຄວິດ-19.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ ຖ້າທ່ານບອກຊື່ ຫຼື ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ມັນອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍ ຖ້າມີຄົນຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້ເປີດ ເຜີຍຂໍ້ມູນປະຫວັດນັ້ນຕໍ່ທາລະນະ. ຂໍ້ມູນປະຫວັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ (ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ຈະຖືກເປີດເຜີຍຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນປະຫວັດ ທີ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ RCW 42.56 ຂອງລັດ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບພະນັກງານ, ທຸລະກິດ ແລະ ອົງກອນ

ໃນການນຳໃຊ້ບໍລິການແປພາສາ, ສາຍດ່ວນນີ້ ສາມາດໂອນສາຍທ່ານໄປຍັງຄຳແນະນຳ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາຍັງສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການຕື່ມ ແບບຟອມສອບຖາມສຳລັບທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19. ຈະມີການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ ເພື່ອຈະສາມາດໃຫ້ຄຳຕອບແກ່ທ່ານ.

ວັກແຊັງໂຄໂຣນ່າໄວຣັສ (ໂຄວິດ-19)

ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ ໜ້າກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຂອງພວກເຮົາ

ແຈ້ງການຂອງ WA ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສຳລັບແອັບສະມາດໂຟນ
ຮູບພາບ
WANotify FlowChart LAO FINAL

WA Notify (WA ແຈ້ງເຕືອນ) (ຕາມທີ່ຮູ້ເອີ້ນວ່າ Washington Exposure Notifications (ແຈ້ງເຕືອນການຕິດເຊື້ອ) ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ນໍາໃຊ້ບໍ່ເສຍຄ່າ  ປະຕິບັດການຢູ່ໃນໂທລະສັບສະມາດໂຟນ ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ຮູ້ໃນກໍລະນີທີ່ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະສຳຜັດໄດ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ.  ທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ເປັນການສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານແມ່ນໃຜ ຫຼື ບໍ່ຕິດຕາມວ່າທ່ານໄປໃສ.

າພະເຈົ້າຈະເພີ່ມ WA Notify ເຂົ້າໄປໃນໂທລະສັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າແນວໃດ?

ໃນ iPhone, ເປີດ Exposure Notifications ໃນ Settings (ການຕັ້ງຄ່າ):

 • ໄປຫາ Settings (ການຕັ້ງຄ່າ)

 • ເລື່ອນລົງໄປຫາ Exposure Notifications

 • ກົດໃສ່ “ເປີດ Exposure Notifications”

 • ເລືອກ United States (ສະຫະລັດ)

 • ເລືອກ Washington

  ໃນໂທລະສັບ Android

Add: ໃນ Android ຫຼື iPhone, ສະແກນ QR ໂຄດ:

WA Notify QR code

ມັນໃຊ້ງານແນວໃດ?

ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ WA Notify, ໂທລະສັບຂອງທ່ານເລີ່ມແລກປ່ຽນ ແບບສຸ່ມ, ລະຫັດທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່ກັບໂທລະສັບຂອງຄົນທີ່ທ່ານຢູ່ໃກ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປີດໃຊ້ງານ WA Notify. ແອັບໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີ ບຣູທູດ ພະລັງງານຕໍ່າ ທີ່ຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ເພື່ອແລກປ່ຽນລະຫັດສຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດກ່ຽວກັບທ່ານ. ຖ້າຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນທີ່ທ່ານໄດ້ຢູ່ໃກ້ໃນສອງອາທິດຜ່ານມາ ຜົນກວດພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ແບບບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ວ່າທ່ານອາດຕິດເຊື້ອ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢ່າງໄວ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນທ່ານບໍ່ໃຫ້ແຜ່ເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ໄປຫາຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງທ່ານ.

ມີຫຼັກການຄໍານວນເພື່ອຈັບຄູ່ລະບຸວາລະທີ່ອາດສາມາດແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈາກຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງທີ່ປອດໄພ ຫຼື ເວລາສັ້ນພຽງພໍທີ່ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເຕືອນ. WA Notify ຈະແຈ້ງເຕືອນທ່ານໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານອາດມີໂອກາດ ສໍາພັດໄດ້. ສະນັ້ນການບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນເປັນຂ່າວດີ.

WA Notify ມີຫຼາຍກວ່າ 30 ພາສາເພື່ອໃຫ້ຊາວ Washington ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືນີ້.

ວິທີລາຍງານຜົນການກວດຢູ່ເຮືອນຂອງທ່ານທີ່ເປັນບວກ

ຜູ້ທີ່ຊື້ຊຸດກວດຕາມຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກວດເປັນບວກຄວນໂທຫາສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ, 1-800-525-0127 ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ # (ກົດ 7 ສຳລັບພາສາສະເປນ), ທັນທີທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນ. ສາຍດ່ວນແມ່ນໃຫ້ບໍລິການ ວັນຈັນ ເລີ່ມແຕ່ 6 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 10 ໂມງແລງ, ແລະ ວັນອັງຄານ ຫາ ວັນອາທິດ (ແລະ ສັງເກດການຕາມວັນພັກການ​) 6 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 6 ໂມງແລງ. ມີບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ.

ເມື່ອທ່ານໂທ, ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WA Notify (WA ແຈ້ງເຕືອນ). ພະນັກງານຮັບສາຍດ່ວນສາມາດເອົາລິ້ງການຢືນຢັນໃຫ້ທ່ານ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໃຊ້ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນໆ ວ່າພວກເຂົາອາດຈະ​ສໍາ​ຜັດໄດ້​ເຊື້ອແລ້ວ.

ກະ​ລຸ​ນາ​ຊາບວ່າ: WA Notify ເປັນເຄື່ອງມືແຈ້ງເຕືອນການ​ສໍາ​ຜັດ​ເຊື້ອ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປ້ອນຜົນການກວດຂອງພວກເຂົາ.

ວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແນວໃດ?

WA Notify ແມ່ນອີງໃສ່ເທັກໂນໂລຍີການແຈ້ງເຕືອນຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອຂອງ Google Apple, ເຊິ່ງອອກແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ມັນເຮັດວຽກຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງໂດຍບໍ່ມີການເກັບກໍາ ຫຼື ເປີດເຜີຍສະຖານທີ່ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າທ່ານແມ່ນໃຜ ຫຼື ທ່ານຢູ່ບ່ອນໃດ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໂດຍການໃຊ້ ບຣູທູດ ພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍ, ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນເປັນການສະໝັກໃຈເອງ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກເຂົ້າ ຫຼື ອອກໄດ້ທຸກເວລາ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແນວທາງການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້, ເບິ່ງ WA Exposure Notifications ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ານແຈ້ງເຕືອນເປັນແນວໃດ?

ມີສອງປະເພດການແຈ້ງເຕືອນທີ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ. ຜູ້ທີ່ຜົນກວດເປັນບວກຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມລິ້ງເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະ/ຫຼື ປັອບອັບແຈ້ງເຕືອນ. ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຜູ້ທີ່ອາດຈະສໍາຜັດໄດ້ ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນການສໍາພັດໄດ້ເຊື້ອພະຍາດ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕືອນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ລັກສະນະຂອງມັນ.

ນຈະຊ່ວຍໄດ້ແນວໃດ?

ໃນ ການສຶກສາໂດຍ University of Washington (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ພົບວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ການແຈ້ງເຕືອນ ການສໍາພັດໄດ້, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຂື້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ WA Notify ຮັກສາໄດ້ປະມານ 40-115 ຊີວິດ ແລະ ອາດຈະປ້ອງກັນໄດ້ປະມານ 5,500 ກໍລະນີຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະສີ່ເດືອນທໍາອິດທີ່ມັນຖືກນໍາໃຊ້. ຕົວແບບຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງຈະມີຄົນຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ໃຊ້ WA Notify ຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼຸດລົງ, ພິສູດໄດ້ວ່າ WA Notify ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີເລີດ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຂະຫຍາຍຄຳວ່າ WA Notify (WA ແຈ້ງເຕືອນ) ບໍ?

ເຂົ້າເບິ່ງ ເຄື່ອງມື WA Notify ສຳ ລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌, ປ້າຍໂຄສະນາ, ຕົວຢ່າງການໂຄສະນາທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະທັດ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

ຄໍາ​ຖາມອື່ນ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ຄວາມຈາກ Washington State Department of Health (DOH, ພະແນກ ສຸຂະພາບ ຂອງລັດ Washington). ຍ້ອນ​ຫຍັງ?

DOH ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ/ຫຼື ປອບອັບ ການແຈ້ງ ໄປຫາທຸກຄົນທີ່ກວດພົບວ່າເປັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ສາມາດແຈ້ງເຕືອນ ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໄດ້ ແລະ ຢ່າງໄວວາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ອາດສໍາພັດໄດ້. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕືອນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ລັກສະນະຂອງມັນ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບທັງສອງຢ່າງ, ທ່ານພຽງແຕ່ແຕະໃສ່ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ກົດໃສ່ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຢູ່ໃນ WA Notify ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ ກ່ຽວກັບການອາດສໍາພັດໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ WA Notify ບໍ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ?

ແມ່ນແລ້ວ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງສົມບູນແລ້ວ, ທ່ານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕາມປົກກະຕິ. ການສັກຢາວັກຊີນເປັນວິທີປ້ອງກັນຕົວທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແຕ່ວ່າມັນຍັງມີ ຄວາມສ່ຽງເລັກນ້ອຍທີ່ທ່ານອາດຈະຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຕິດເຊື້ອໃສ່ຄົນອື່ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ.

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນຂອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ​ກ່ຽວ​ກັບ WA Notify ຂອງຂ້າ​ພະເຈົ້າໃຫ້ກັບໜ່ວຍ​ງານດູແລສຸຂະພາບສາທາລະນະ. ຍ້ອນ​ຫຍັງ?

Washington State Department of Health (DOH) ຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າ WA Notify ເຮັດວຽກໄດ້ດີປານໃດດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດປັບປຸງເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ. ຖ້າທ່ານເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງ WA Notify ທ່ານ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຍັງຖືກປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກເກັບກຳ ຫຼື ແບ່ງປັນ ແລະ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະລະບຸຕົວທ່ານ. ມີພຽງແຕ່ DOH ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນນີ້ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບລັດເທົ່ານັ້ນ.

ຖ້າຜູ້ໃຊ້ WA Notify ເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ, ມີ​ຫຍັງ​ແດ່ຈະຖືກເກັບກຳ?

ຖ້າທ່ານເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຍັງຖືກປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກເກັບກຳ ຫຼື ແບ່ງປັນ​ດັ່ງ​ນັ້ນບໍ່ມີທາງທີ່ຈະລະບຸຕົວທ່ານ. ພຽງແຕ່ Washington State Department of Health ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນລະດັບລັດນີ້ ເຊິ່ງຈະປະກອບມີ:

 • ຈຳນວນ​ຄົນເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາຈາກ WA Notify. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນ​ເປັນຕົວແທນຂອງ​ຕົວຢ່າງ​ຂອງພວກເຮົາແນວ​ໃດ.

 • ຈຳນວນຂອງ Exposure Notifications ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ໂດຍຜູ້ໃຊ້ WA Notify. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນແນວໂນ້ມໃນການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະ​ຍາດ ໂຄວິດ-19.

 • ຈຳນວນຄົນທີ່ກົດປຸ່ມແຈ້ງເຕືອນການສຳຜັດ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາໄດ້ວ່າຄົນເຮົາມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະພິຈາລະນາແນະນຳກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງສາທາລະນະແນວໃດ.

ຈຳນວນຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄົນທີ່ກວດພົບວ່າຜົນກວດ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ, ແຕ່ວ່າບໍ່ໃກ້ພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ເປັນເວລາດົນພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ກ່ຽວກັບການສຳຜັດ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາລະນາເຖິງສູດການຄິດໄລ່ທີ່ກຳນົດການສຳພັດໄດ້ໃນ WA Notify ວ່າຄວນຈະຖືກປັບປ່ຽນ ຫຼື ບໍ່.

ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເປີດໃຊ້ WA Notify ໃນ iPhone ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເປີດ ຫຼື ປິດ "Availability Alerts (ການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີ)"?

ປິດກໍ່ໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ແນະນໍາໃຫ້ທ່ານເປີດຖ້າເຈົ້າທ່ານເດີນທາງອອກນອກລັດ Washington ເປັນໄລຍະເວລາດົນ. ເມື່ອ ການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີ ເປີດໄວ້, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອທ່ານເດີນທາງໄປຫາສະຖານທີ່ທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີແຈ້ງເຕືອນການສຳຜັດນອກເໜືອຈາກ WA Notify. ຜູ້ໃຊ້ iPhone ສາມາດເພີ່ມຫຼາຍຂົງເຂດແຕ່ວ່າສາມາດກຳນົດຂົງເຂດໜຶ່ງ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົບຂົງເຂດອອກເພື່ອເປີດໃຊ້ຂົງເຂດໃໝ່. ຜູ້ໃຊ້ Android ຍັງສາມາດຕິດຕັ້ງແອັບແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການສຳຜັດເຊັ່ນ WA Notify ຈາກຫຼາຍລັດແຕ່ວ່າມີພຽງແຕ່ແອັບດຽວທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບ ເຕັກໂນໂລຢີດ WA Notify ຖືກກຳນົດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຂ້າພະເຈົ້າມີທາງເລືອກໃນການເຂົ້າໃຊ້ WA Notify ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. WA Notify ໃຊ້ບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ເປັນການສະໝັກໃຈເອງ. ທ່ານສາມາດເລືອກອອກໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ການປິດແອັບ ຫຼື ການລຶບອອກເຮັດໄດ້ໄດຍງ່າຍ. ລະຫັດສຸ່ມທັງໝົດທີ່ໂທລະສັບເກັບໄວ້ຈາກຜູ້ໃຊ້ອື່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຈະຖືກລຶບອອກ ແລະ ບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນມາໄດ້.

ແອັບ WA Notify ແມ່ນແອັບຕິດຕາມບໍ?

ບໍ່. WA Notify ບໍ່ຕິດຕາມ ຫຼື ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄົນ ທີ່ທ່ານຢູ່ໃກ້ສິດ ດັ່ງນັ້ນມັນບໍ່ “ຕິດຕາມ.” ມີການໂທຕິດຕາມລະບຸຄົນຜູ້ທີ່ອາດສໍາພັດໄດ້ກັບບຸກຄົນຜົນກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ. ແອັບນີ້ບໍ່ໄດ້ເກັບເອົາ ຫຼື ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ, ສະນັ້ນມັນບໍ່ເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບທຸກຄົນທີ່ຈະຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ຕິດຕໍ່ນໍາໃຜ.

ການ “ສໍາພັດໄດ້” ແມ່ນຫຍັງ?

ການສໍາພັດໄດ້ເກີດຂື້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ເວລາດົນຢູ່ໃກ້ກັບຜູ້ໃຊ້ WA Notify ອື່ນທີ່ໄດ້ກວດແລ້ວຜົນກວດເປັນບວກສໍາລັບພະຍາດໂຄວິດ-19. ປະຕິບັດຕາມ ຄໍາແນະນໍາຈາກ CDC (ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ກ່ຽວກັບການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ການຕິດຕໍ່ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ເພື່ອກໍານົດການສໍາພັດ, WA Notify ໃຊ້ຂັ້ນຕອນວິທີທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄໍານິຍາມຂອງ CDC ໃນການສໍາຜັດໃກ້ຊິດ – ພາຍໃນປະມານ 6 ຟຸດ (2 ແມັດ) ເປັນເວລາ 15 ນາທີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນໄລຍະເວລາຕິດຕໍ່ກັນ – ແລະ ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ.

ຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນຖ້າ WA Notify ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າອາດສໍາພັດໄດ້?

ຖ້າ WA Notify ກວດພົບວ່າທ່ານອາດຈະສໍາພັດໄດ້ ການແຈ້ງເຕືອນຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະພາທ່ານໄປຫາເວັບໄຊທ໌ ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດຕໍ່ໄປ. ອັນນີ້ລວມເຖິງວິທີ ແລະ ບ່ອນທີ່ຈະທົດສອບ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຮັກສາ ຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງອ່ານ ແລະ ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນເວັບໄຊທ໌ ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ຄົນຈະຮູ້ບໍ ຖ້າຜົນກວດຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ?

ບໍ່. WA Notify ບໍ່ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານກັບຜູ້ອື່ນ. ເມື່ອຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການສໍາຜັດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ພວກເຂົາຈະຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າມີບາງຄົນອາດໄດ້ຢູ່ໃກ້ສິດພາຍໃນ 14 ວັນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລ້ວຜົນກວດເປັນບວກ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ຮູ້ວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນແມ່ນໃຜ, ການສໍາຜັດໄດ້ເກີດຂື້ນຢູ່ໄສ.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ WA Notify ບໍ?

ບໍ່. WA Notify ໃຊ້ບໍ່ເສຍຄ່າ.

ແອັບ WA Notify ຊ່ວຍລັດ Washington ໄດ້ແນວໃດ?

ໃນ ການສຶກສາໂດຍ University of Washington (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ພົບວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ການແຈ້ງເຕືອນ ການສໍາພັດໄດ້, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຂື້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ WA Notify ຮັກສາໄດ້ປະມານ 40 ເຖິງ 115 ຊີວິດ ແລະ ອາດຈະປ້ອງກັນໄດ້ປະມານ 5,500 ກໍລະນີຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະສີ່ເດືອນທໍາອິດທີ່ມັນຖືກນໍາໃຊ້. ຕົວແບບຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງຈະມີຄົນຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ໃຊ້ WA Notify ຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼຸດລົງ, ພິສູດໄດ້ວ່າ WA Notify ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີເລີດ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ແອັບ WA Notify ໃຊ້ໄດ້ບໍ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າເດີນທາງອອກນອກລັດ?

ແມ່ນແລ້ວ. ຖ້າທ່ານເດີນທາງໄປລັດໃດໜຶ່ງທີ່ມີແອັບທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີ Apple/Google, ໂທລະສັບຂອງທ່ານຈະສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນລະຫັດແບບສຸ່ມກັບຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນລັດນັ້ນ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນອັນໃດອັນໜຶ່ງຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າແອັບຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຍ້າຍອອກຈາກ Washington ເປັນເວລາດົນ, ທ່ານຄວນທົບທວນ ທາງເລືອກຕ່າງໆ ຢູ່ໃນລັດໃໝ່່ຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນຈາກທ້ອງຖິ່ນ.

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈິ່ງຕ້ອງການທັງກາໂທເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ WA Notify ນໍາກັນ?

ການໂທເພື່ອຕິດຕາມ ແມ່ນການແຊກແຊງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ມີປະສິດທິພາບມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ. WA Notify ສະໜັບສະໜູນວຽກນີ້ໂດຍບໍ່ລະບຸຊື່. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກອາດ ຈະໂທຫາ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານແບ່ງປັນຄົນກັບຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ຢູ່ໄກ້ສິດຜ່ານມາ. ທ່ານບໍ່ສາມາດບອກຊື່ຄົນແປກໜ້າທີ່ທ່ານນັ່ງຢູ່ໃກ້ກັບໃນລົດເມໄດ້. ຖ້າພວກທ່ານທັງສອງໃຊ້ WA Notify, ຄົນແປກໜ້າ ຈາກລົດເມສາມາດໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ກ່ຽວກັບທີ່ອາດສໍາພັດໄດ້ເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄປຫາເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄືກັນກັບການລ້າງມື ແລະ ໃສ່ໜ້າກາກແຕ່ລະອັນຊ່ວຍຢຸດການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ເຮັດລວມກັນ ພວກມັນຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ.

ດົນປານໃດ WA Notify ຈຶ່ງແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້?

ຜູ້ໃຊ້ທີ່ອາດສໍາຜັດໄດ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈາກຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນຈະໄດ້ຮັບ ການແຈ້ງເຕືອນພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຜູ້ໃຊ້ກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນ WA Notify ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນໆ.

ມັນເປັນໄປໄດ້ບໍທີ່ໄດ້ຮັບຫຼາຍແຈ້ງເຕືອນຈາກ WA Notify?

ຜູ້ໃຊ້ທີ່ອາດສໍາຜັດໄດ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈາກຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນຈະໄດ້ຮັບ ການແຈ້ງເຕືອນພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຜູ້ໃຊ້ກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນ WA Notify ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນໆ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກ WA Notify ແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ?

ຖ້າທ່ານກວດພົບ​ເຊື້​ອ​ພະ​ຍາດ ແລະ ໜ່ວຍ​ງານ​ສ​າ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກຈະໂທ​ຫາ​ທ່ານ, ພວກເຂົາຈະຖາມວ່າທ່ານກຳລັງໃຊ້ WA Notify ບໍ. ຖ້າທ່ານໃຊ້, ພວກເຂົາຈະສົ່ງລິ້ງຢືນຢັນ ແລະ/ຫຼື ຊ່ວຍທ່ານເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອປ້ອນເຂົ້າໃນ WA Notify. ການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນບໍ່ໄດ້ຜູກມັດກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າໃຜຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກແອັບກ່ຽວກັບການສໍາພັດໄດ້ເມື່ອທ່ານປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ. ການແຈ້ງເຕືອນການສໍາພັດໄດ້ຈະບໍ່ລວມເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ. ຍິ່ງມີຫຼາຍຄົນທີ່ຢືນຢັນຜົນກວດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໃນ WA Notify, ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີກວ່າ.

ຖ້າຜົນກວດຂອງທ່ານເປັນບວກ ແລະ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຢືນຢັນຜົນຂອງທ່ານຢູ່ໃນ WA Notify, ໂທຫາສາຍດ່ວນຂອງ ໂຄວິດ-19 ທີ່ 1-800-525-0127, ຈາກນັ້ນກົດ # ແລະ ປະຕິບັດຕາມການເຕືອນສໍາລັບ WA Notify.

ມີອັນໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດຫຼັງຈາກການເພີ່ມ WA Notify ເຂົ້າໄປໃນໂທລະສັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ?

ຕ້ອງດຳເນີນການເພີ່ມເຕີມຖ້າ:

 1. ຖ້າຜົນກວດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງທ່ານເປັນບວກ ຫຼື
 2. ທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນວ່າທ່ານອາດມີການສໍາພັດໄດ້.

າທ່ານກວດພົບ​ເຊື້​ອ​ພະ​ຍາດ ແລະ ໜ່ວຍ​ງານ​ສ​າ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກຈະໂທ​ຫາ​ທ່ານ, ພວກເຂົາຈະຖາມວ່າທ່ານກຳລັງໃຊ້ WA Notify ບໍ. ຖ້າທ່ານໃຊ້, ພວກເຂົາຈະສົ່ງລິ້ງຢືນຢັນ ແລະ/ຫຼື ຊ່ວຍທ່ານເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອປ້ອນເຂົ້າໃນ WA Notify. ການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນບໍ່ໄດ້ຜູກມັດກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າໃຜຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກແອັບກ່ຽວກັບການສໍາພັດໄດ້. ການແຈ້ງເຕືອນການສໍາພັດໄດ້ຈະບໍ່ລວມເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ. ຍິ່ງມີຫຼາຍຄົນທີ່ຢືນຢັນຜົນກວດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໃນ WA Notify, ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີກວ່າ.

ຖ້າ WA Notify ກວດພົບວ່າທ່ານອາດຈະສໍາພັດໄດ້ ການແຈ້ງເຕືອນຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະພາທ່ານໄປຫາເວັບໄຊທ໌ ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດຕໍ່ໄປ. ອັນນີ້ລວມເຖິງວິທີ ແລະ ບ່ອນທີ່ຈະທົດສອບ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຮັກສາ ຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງອ່ານ ແລະ ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນເວັບໄຊທ໌ ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການແຈ້ງເຕືອນຈະບໍ່ລວມເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ອາດສໍາພັດໄດ້ທ່ານ ຫຼື ສະຖານທີ່. ທຸກຢ່າງເປັນການບໍ່ລະບຸຊື່.

ການໃຊ້ WA Notify ຈະເປືອງແບັດເຕີຣີ ຫຼື ໃຊ້ດາຕ້າໂທລະສັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ?

ບໍ່. ມັນຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍ ສຸດຕໍ່ກັບດາຕ້າໂທລະສັບ ແລະ ອາຍຸແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ ບຣູທູດ ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເປີດ ບຣູທູດ ໄວ້ ສໍາລັບ WA Notify ເພື່ອປະຕິບັດງານບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. WA Notify ໃຊ້ ບຣູທູດ ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ, ສະນັ້ນ ບູລທູດ ຕ້ອງມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະເໝີເພື່ອໃຫ້ລະບົບກວດພົບຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງເປີດ WA Notify ໃນໂທລະສັບໃຫ້ມັນໄດ້ປະຕິບັດງານບໍ?

ບໍ່. WA Notify ຈະເຮັດວຽກໃນພື້ນຫຼັງ.

ແອັບ WA Notify ປ້ອງກັນການກວດບໍ່ພົບເຊື້ອແນວໃດ?

WA Notify ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຢືນຢັນຜົນກວດທີີ່ເປັນບວກໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໂດຍໃຊ້ລິ້ງຢືນຢັນ ຫຼື ແຈ້ງເຕືອນ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ. ການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຜູກມັດກັບການລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານກົດ ຫຼື ແຕະໃສ່ທີ່ລິ້ງການຢືນຢັນ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນ, WA Notify ສາມາດຈັບຄູ່ລະຫັດສຸ່ມຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກເຂົາອາດສໍາພັດໄດ້. ການແຈ້ງເຕືອນຈະບໍ່ລວມເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ອາດສໍາພັດໄດ້ພວກເຂົາ ຫຼື ບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການສໍາພັດ.

ແອັບ WA Notify ນຳໃຊ້ໄດ້ກັບໂທລະສັບສະມາດໂຟນລຸ້ນເກົ່າບໍ?

ຜູ້ໃຊ້ iPhone ສາມາດໃຊ້ WA Notify ຖ້າລະບົບປະຕິບັດການຂອງທ່ານແມ່ນ:

 • iOS ເວີຊັນ 13.7 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ (ສຳລັບ iPhone 6s, 6s Plus, SE ຫຼື ໃໝ່ກວ່ານັ້ນ)

 • iOS ເວີຊັນ 12.5 (ສຳລັບ iPhone 6, 6 plus, 5s)

ຜູ້ໃຊ້ Android ສາມາດໃຊ້ WA Notify ຖ້າໂທລະສັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານທີ່ນຳໃຊ້ ບຣູທູດໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ແລະ Android ເວີຊັນ 6 (API 23) ຫຼື ສູງກວ່າ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີ ບໍເພື່ອໃຊ້ WA Notify?

ບໍ່. WA Notify ບໍ່ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ກວດເບິ່ງອາຍຸຂອງທ່ານ.

ເທັກໂນໂລຍີນີ້ຈະໃຊ້ໄດ້ບໍ່ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າແບ່ງກັນໃຊ້ໂທລະສັບອັນດຽວກັບຄົນອື່ນ?

WA Notify ບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າໃຜກຳ ລັງໃຊ້ໂທລະສັບຢູ່ໃນເວລາທີ່ອາດສໍາພັດໄດ້. ຖ້າທ່ານແບ່ງກັນໃຊ້ໂທລະສັບອັນດຽວກັນ, ທຸກຄົນທີ່ໃຊ້ໂທລະສັບຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກ ຖ້າ WA Notify ລະບຸວ່າອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ສໍາພັດໄດ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ແອັບ WA Notify ໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະກອນເຊັ່ນ iPads ຫຼື ໂມງລຸ່ນທັນສະໄໝ ບໍ?

ບໍ່. ກອບການແຈ້ງເຕືອນການສໍາພັດ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາສະເພາະສຳ ລັບສະມາດໂຟນ ແລະ ບໍ່ຮອງຮັບຢູ່ໃນ iPads ຫຼື ແທັບເລັດ.

ລັດ Washington ເຮັດແນວໃດ ເພື່ອສະໜອງການເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຢີນີ້ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ມີໂທລະສັບ ສະມາດໂຟນ?

ບໍ່ແມ່ນ WA Notify ເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນເຄື່ອງມືປ້ອງກັນ ການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ການໂທຕິດຕາມ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມອື່ນໆໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຕໍ່ກັບຊາວ Washington ທຸກຄົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີສະມາດໂຟນກໍ່ຕາມ. ການສັກຢາວັກຊີນເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ການໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ, ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງຮ່າງກາຍ, ແລະ ການຈໍາກັດຂະໜາດການຊຸມນຸມເປັນວິທີອື່ນທີ່ທຸກຄົນສາມາດຊ່ວຍ ຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້.

Lifeline program (ໂຄງການ ສາຍຊ່ວຍຊີວິດ) ຂອງລັດຖະບານກາງສະໜອງເງິນຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບລາຍເດືອນ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄວເຣດບາງຄົນກໍ່ສະໜອງສະມາດໂຟນໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ, ໃຜມີຄຸນສົມບັດ, ວິທີສະໝັກ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມນໍາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄວເຣດ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ຈື່ໄວ້ວ່າ, ການສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຢຸດການແຜ່ລະບາດ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນເບິ່ງຄືວ່າ WA Notify ກຳລັງໃຊ້ແບັດເຕີຣີຫຼາຍແທ້?

ທີ່ຈິງແລ້ວມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ. ການໃຊ້ແບດເຕີຣີໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນເປີເຊັນຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ໃຊ້ໃນແຕ່ລະມື້ປະກອບມີແອັບເຊັ່ນ WA Notify. ແອັບສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼອດຄືນ. WA Notify ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຄືກັນ, ແຕ່ມັນກວດເບິ່ງລະຫັດແບບ ສຸ່ມທຸກໆສອງສາມຊົ່ວໂມງສຳລັບການຈັບຄູ່ກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເປັນບວກດັ່ງນັ້ນມັນສາມາດແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດສຳພັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າບໍ່ມີແອັບອື່ນກຳລັງເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ທ່ານນອນ, WA Notify ຈະເປັນຕົວແທນໃຊ້ເປີເຊັນສູງຂອງແບດເຕີຣີທີ່ໃຊ້ ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ. ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ WA Notify ກຳລັງໃຊ້ແບັດເຕີຣີຫຼາຍ ພຽງແຕ່ເປັນເປີເຊັນສູງຂອງຈຳນວນແບັດເຕີຣີທີ່ຖືກໃຊ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ.

ລັດ Washington ໄດ້ເປີດ WA Notify ເປັນ 30 ພາສາ, ຍ້ອນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເຫັນມັນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະເປນໃນ Google Play store ເທົ່ານັ້ນ?

WA Notify ດຳເນີນງານໂດຍອີງໃສ່ພາສາທີ່ກຳ ນົດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນໂທລະສັບຂອງຜູ້ໃຊ້. WA Notify ມີພຽງແຕ່ລຸ່ນດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າມີການແຈ້ງເຕືອນ ກ່ຽວກັບການສຳຜັດໄດ້, ຕົວຢ່າງ ຈະປາກົດເປັນພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫຼາຍກວ່າ 30 ພາສາ ທີ່ລັດ Washington ໄດ້ນຳໃຊ້. 

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ, ແຕ່ວ່າບຸກຄົນທີ່ໄດ້ກວດແມ່ນຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດດຽວແນວ? 

ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ທີ່ຜົນກວດເປັນບວກຄວນປະຕິບັດຕາມ ຂັ້ນຕອນເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ວ່າບາງທີຜູ້ນັ້ນ ອາດຈະສຳພັດໄດ້ເຊື້ອ, ສະນັ້ນທ່ານຢ່າໃສ່ໃຈກັບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບທ່ານ.

ຖ້າຄອບຄົວ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WA Notify, ໄດ້ຜົນກວດເປັນບວກ ແລະ ຍັງຕ້ອງການຢືນຢັນຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ WA Notify, ເຂົາເຈົ້າສາມາດໂທຫາສາຍດ່ວນ ໂຄວິດ-19 ທີ່ເບີ 1-800-525-0127, ຈາກນັ້ນກົດ # ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາສໍາລັບ WA Notify. ເມື່ອມີຄົນຮັບສາຍແລ້ວ, ຖາມຫາລິ້ງການຢືນຢັນສໍາລັບ WA Notify.

ຂ້າພະເຈົ້າມີເວລາຫຼາຍປານໃດເພື່ອແຕະການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ເປີດນຳ ໃຊ້ລິ້ງຢືນຢັນ?

ທ່ານມີເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ອື່ນຢູ່ໃນ WA Notify. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດແຕະໃສ່ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ກົດໃສ່ລິ້ງການຢືນຢັນ ພາຍໃນເວລານັ້ນ, ໂທຫາສາຍດ່ວນຂອງ ໂຄວິດ-19 ທີ່ 1-800-525-0127, ຈາກນັ້ນກົດ # ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳສໍາລັບ WA Notify. ເມື່ອມີຄົນຮັບສາຍແລ້ວ, ຖາມຫາລິ້ງການຢືນຢັນສໍາລັບ WA Notify. ທ່ານຍັງສາມາດຮ້ອງຂໍລິ້ງເມື່ອໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກໂທຫາທ່ານກ່ຽວກັບຜົນກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງທ່ານເປັນບວກ.

ເປັນຫຍັງ Washington ຈຶ່ງເລືອກວິທີແກ້ໄຂບັນຫານີ້?

Washington ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຕິດຕາມກວດກາຂອງລັດ, ລວມທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິດເສລີພາບພົນລະເຮືອນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ, ເພື່ອທົບທວນຄືນການແກ້ໄຂຂອງ Apple/Google. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ແນະນໍາການຮັບຮອງເອົາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມໜ້າ ເຊື່ອຖືທີ່ພິສູດໄດ້ຂອງຮູບແບບ, ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ດີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໂດຍລັດອື່ນ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ້າງງານ & ທຸລະກິດ

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ

ຖ້າທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະມີເງື່ອນໄຂ ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ. ຖ້າທ່ານ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ວິທີໃນການຕື່ມຂໍ້ມູນຂໍຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ, ທ່ານສາມາດ ໂທຫາເບີ 1-800-318-6022. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕອບ, ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແປພາສາ.

ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ

ການແຜ່ລະບາດເຊື້ອໂຄໂຣນາໄວຣັສແມ່ນມີຜົນຕໍ່ກັບລູກຈ້າງ ແລະ ນາຍຈ້າງໃນລັດພວກເຮົາ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຈ້າງມີຄວາມປອດໄພ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງໄດ້:

 • ສຶກສາລູກຈ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບສັນຍານ ແລະ ອາການຂອງໂຄວິດ 19 ເປັນພາສາທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ.
 • ປະຕິບັດແຜນຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ.
 • ດໍາເນີນການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອເປັນປະຈໍາ.
 • ຮັບປະກັນການລ້າງມືເປັນປະຈໍາ ແລະ ເໝາະສົມ.
 • ຮັບປະກັນວ່າ ໃຫ້ລູກຈ້າງທີ່ເຈັບປ່ວຍໄດ້ພັກຢູ່ທີ່ບ້ານ.

ຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການລາປ່ວຍແບບໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ການຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງ ແລະ ຂໍ້ສະຫຼຸບ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແມ່ນມີໃຫ້ຢູ່ທີ່ Department of Labor & Industries ເປັນຫຼາຍພາສາ.

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ກັງວົນ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາຍືນຄໍາຮ້ອງຮຽນ ໂດຍການໂທຫາ Department of Labor & Industries ໂດຍກົງໄດ້ ທີ່ໝາຍເລກ 800-423-7233. ຈະມີ ການບໍລິການແປປາກເປົ່າຜ່ານທາງໂທລະສັບ.

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ແລະ ລູກຈ້າງຂອງທ່ານ ໃນຊ່ວງໂຄວິດ 19, ທ່ານສາມາດໂທ ຫາພະແນກປະກັນການຈ້າງງານ ໄດ້ທີ່ໝາຍເລກ 855-829-9243.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ

ທ່ານອາດຈະມີເງື່ອນໄຂປະກັນສຸຂະພາບຟຣີ ຫລື ລາຄາຕໍ່າ. ໂທຫາ Health Care Authority ທີ່ໝາຍເລກ 1-855-923-4633. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕອບ, ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແປພາສາ.

ໂຄງການຄອບຄຸມ Alien Emergency Medical (AEM) ແມ່ນໂຄງການສໍາລັບບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ມີເຫດສຸກ ເສີນທາງການແພດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງການເປັນພົນລະເມືອງ ຫລື ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຫລື ເປັນບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ກໍານົດ 5 ປີ.

ເບີຮອດລາຍ Help Me Grow ລັດວໍຊິງຕັນ ຕາມໝາຍເລກ 1-800-322-2588 ສາມາດກໍານົດໂຄງການ ແລະ ບໍລິການສຸຂະພາບຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານຂໍສະໝັກເຂົ້າໂຄງການ. ນີ້ຈະລວມມີ:

 • WIC (ໂຄງການໂພສະນາການເດັກ, ເດັກແດງ & ແມ່ຍິງ)
 • ໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບ ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກ
 • ການຄວບຄຸມການເກີດ ຜ່ານໂຄງການເກັບຄ່າ
 • ຄຣີນິກວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ສຸຂະພາບ
 • ເຄື່ອງອຸປະກອນຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ການຊ່ວຍປ້ອນນົມລູກ
 • ເຂົາເຈົ້າຍັງມີໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານອາຫານຕ່າງໆ.
ຂໍ້ມູນການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຜູ້ລີ້ໄພ

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວອົບພະຍົບເຂົ້າໃຈເຖິງຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຂໍ້ກັງວົນກ່ຽວກັບຊາວອົບພະຍົບ. ສິ່ງສໍາ ຄັນອື່ນໆບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງຮູ້:

 • ໂຮງໝໍ ແລະ ຄຣີນິກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແຊສະຖານະການເປັນພົນລະເມືອງ ຫລື ການຍ້າຍ ຖິ່ນຖານ ກັບ ICE.
 • ການກວດຫາພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ເຂົ້າເຖິງການກຸສົນ ຫລື ການຮັກສາທາງການແພດຫລຸດລາຄາ ຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ ໃນການຂໍບັດຂຽວ ຫລື ການເປັນພົນລະເມືອງ.
 • ທ່ານຕ້ອງການເລກປະກັນສັງຄົມທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຂໍຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ. ຖ້າທ່ານ ຕ້ອງການລົມກັບໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ, ໃຫ້ໂທຫາໝ າຍເລກ 1-800-318-6022.
 • ຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ ຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນການຂໍ ເອົາບັດຂຽວ ຫລື ພົນລະເມືອງ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຄ່າສາທາລະນະ.
 • ທ່ານອາດຈະມີເງື່ອນໄຂ ສໍາລັບໂຄງການພັກທາງການແພດ ແລະ ພັກເພື່ອຄອບຄົວລັດວໍຊິງຕັນ ເພື່ອດູແລໃຫ້ຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ມີອາການເຈັບປ່ວຍພະຍາດໂຄວິດ 19 ຫລື ດູແລຕົວທ່ານເອງ ຖ້າທ່ານ ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການເລກປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ ດັ່ງກ່າວນີ້. ESD ຈະຍອມຮັບເອົາເອກະສານປະເພດອື່ນໆຫລາຍເອກະສານ.
 • ຖ້າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ກຳລັງຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ການສະໝັກຂໍເງິນກູ້ສຸກເສີນຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງລັດຖະບານກາງ (Federal Small Business Administration) ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນການໄດ້ຮັບບັດຢູ່ອາໄສ ຫຼື ສັນຊາດ.

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ແນະນຳວ່າ ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງທ່ານ ຫຼື ສະຖານະຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ທະນາຍຄວາມສຳລັບຊາວອົບພະຍົບ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງຄົນອົບພະຍົບ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ Department of Justice (DOJ). ທ່ານອາດຈະສາມາດຊອກຫາທະນາຍຄວາມໄດ້ຜ່ານສະມາຄົມທະນາຍຄວາມສຳລັບຊາວອົບພະຍົບຂອງອາເມລິກາ ຫຼື ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງອົງກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ DOJ.

ORIA ມີໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ລີ້ໄພ ແລະ ຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານ ດ້ວຍ:

 • ການຊອກຫາວຽກ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມວຽກ.
 • ການຊ່ວຍເຫລືອການຍ້າຍຖິ່ນຖານ.
 • ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາເຍົາວະຊົນ.
 • ການຊ່່ວຍຜູ້ລີ້ໃພທີ່ເປັນຜູ້ເຖົ້າ, ເດັກ, ນັກຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ໂຄງການປົກກະຕິ ຍັງເປີດແບບທາງໄກ ໃນຊ່ວງໂຄວິດ 19. ຫ້ອງການມີບໍລິການໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານຂໍສະໝັກວຽກ ຫລື ຫວ່າງງານ, ຊ່ວຍການສຶກສາຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫ້ທ່ານມີທີ່ພັກ. ມາດຖານ ການຊ່ວຍເຫລືອທາງການແພດແກ່ຜູ້ລີ້ໄພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອເງິນສົດແກ່ຜູ້ລີ້ໄພ ແມ່ນຈະ ຖືກຂະຫຍາຍໄປຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020.
 • ສໍາລັບບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໂທຫາໝາຍເລກ 360-890-0691.

ສໍາລັບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສິດຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ເອົາການຊ່ວຍເຫລືອ ສົ່ງຕົວພີ່ນ້ອງ/ໝູ່ເພື່ອນ ຜູ້ທີ່ຖືກກັກຕົວ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ ເບີຮອດລາຍເຄືອຂ່າຍຄວາມສາມັກຄີຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານວໍໍໍ ຊິງຕັນ ທີ່ໝາຍເລກ 1-844-724-3737. ຈະມີການແປປາກເປົ່າຜ່ານທາງໂທລະສັບ.

ສຸຂະພາບດ້ານອາລົມ ແລະ ຈິດໃຈ

ນີ້ສາມາດເປັນເວລາທີ່ກົດດັນ. ເປັນສິ່ງປົກກະຕິທີ່ວ່າ ທ່ານ ຫລື ຄົນຮັກຂອງທ່ານ ອາດຈະຮູ້ສຶກກັງວົນ, ໂສກເສົ້າ, ຢ້ານ ຫລື ອາລົມເສຍ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕົວຄົນດຽວ. ທາງທີ່ດີແມ່ນໃຫ້ຊອກຫາ ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫລືອ.

ທຸກຄົນປະຕິບັດຕ່າງກັນ ຕໍ່ກັບສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ກົດດັນ. ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ແມ່ນດູແລຕົວທ່ານເອງ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ທ່ານສາມາດ.

ສິ່ງໃດທີ່ຊ່ວຍທ່ານ ຮັບມືກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນຊ່ວງທ້າທາຍເຊັ່ນນີ້? ທ່ານໄດ້ໄປຫາ ແລະ ຕິດຕໍ່ຄືນກັບ ເພື່ອນຝູງ ແລະ ຄອບຄົວບໍ່? ບາງທີ່ ຫາຍໃຈເລິກເລິກ ແລະ ຍຽດກາຍ, ອອກກໍາລັງກາຍ ຫລື ນອກຫລັບ ຝັນດີ? ການໃຊ້ເວລາ ເພື່ອດູແລຕົວທ່ານເອງ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສຸດ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ ອາດຈະຄົ້ນຫາຕົວເອງ ສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຄວາມກົດດັນໄດ້.

ໂທຫາ Washington Listens ທີ່ໝາຍເລກ 1-833-681-0211. ຈະມີການບໍລິການແປປາກເປົ່າຜ່ານ ທາງໂທລະສັບ. ເພື່ອຕອບກັບການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 19, ລັດວໍຊິງຕັນ ຈະດໍາເນີນໂຄງການ ຊ່ວຍເຫລືອ ເອີ້ນວ່າ ໂຄງການ Washington Listens. ຄົນທີ່ໃຊ້ບໍລິການໂຄງການ Washington Listens ຈະຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອຈັດການກັບຄວາມຄຽດທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ 19. ໂຄງການ Washington Listens ຈະມີໃຫ້ແກ່ໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ໃນລັດວໍຊິງຕັນ ເພື່ອລົມ ກັບຊ່ຽວຊານການຊ່ວຍເຫລືອ. ຜູ້ໂທຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ພົວພັນກັບແຫລ່ງຂໍ້ມູນຊຸມຊົນ ໃນເຂດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂຄງການຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່.

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນວິກິດ ແລະ ຕ້ອງການລົມກັບໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ມີສອງສາມທາງເລືອກ.

 • Disaster Distress Helpline ແມ່ນຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນຊ່ວງວິກິດການແບບທັນທີ່ ສໍາລັບຄົນ ຜູ້ທີ່ກໍາລັງປະສົບບັນຫາຄວາມກົດດັນ ທາງອາລົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຫລື ຈາກມືມະນຸດ ແມ່ນ ໃຫ້ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-985-5990. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕອບ, ເວົ້າພາສາຂອງ ທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແປພາສາ. ສາຍຊ່ວຍເຫລືອແມ່ນມີຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ທຸກວັນ.
 • Crisis Connections ແມ່ນມີສາຍໂທເລື່ອງວິກິດການ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ທັນທີ່ແກ່ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນວິກິດດ້ານອາລົມ. ໂຄງການຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດມົນທົນ King. ຈະມີການແປປາກເປົ່າ. ໂທຫາໝາຍເລກ 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline ຈະໃຫ້ແຫລ່ງຂໍ້ມູນດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ວິກິການ ສໍາລັບຄົນທີ່ຄິດຂ້າຕົວຕາຍ. ຄົນຮັກຍັງສາມາດໂທຫາສາຍຊ່ວຍຊີວິດ ເພື່ອເອົາແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ຊ່ວຍຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນຝູງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້. ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-273-8255. ເບີຮອດລາຍນີ້ ແມ່ນມີຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ. ຍັງມີສາຍຊ່ວຍເຫລືອສະເພາະແກ່ທະຫານ. ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-273-8255 ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ກົດ 1. ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຫູໜວກ ຫລື ບັນຫາດ້ານການໄດ້ຍິນ, ໃຫ້ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-799-4889.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນດ້ານອາຫານ

ຖ້າທ່ານມີລູກອາຍຸ 18 ປີ ຫລື ຕໍ່າກວ່ານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮັບເອົາອາຫານໄດ້ຟຣີຈາກໂຮງຮຽນ. ຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ພິການ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຫລັກສູດການສຶກສາ ຍັງສາມາດມີເງື່ອນໄຂກິນອາຫານຢູ່ໂຮງຮຽນໄດ້. ໃນຫລາຍ ກໍລະນີ, ອາຫານເຫລົ່ານີ້ ຈະຖືກນໍາສົ່ງ ຫລື ຫວ່າງໄວ້ໃນຈຸດຂອງໂຮງຮຽນ ເຊັ່ນ: ປ້າຍລົດເມ. ຕິດຕໍ່ຫາ ເມືອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອຊອກຫາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ອາຫານຟຣີຫລືບໍ່.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຖືພາ, ແມ່ໃໝ່ ແລະ ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ, ທ່ານອາດຈະສາມາດໄດ້ອາຫານ ຜ່ານໂຄງການເດັກ, ເດັກແດງ ແລະ ແມ່ຍິງຂອງ Department of Health. ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານພາສາ, ໂທຫາໝາຍເລກ 1-866-632-9992.

ທະນາຄານອາຫານ ອາດຈະປ່ຽນຊົ່ວໂມງ ຫລື ອາດຈະປິດໃຫ້ເຂົ້າມາເອົາ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການ ອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງໂຄວິດ 19. ກະລຸນາ ໂທຫາໄປເອົາ. Northwest Harvest ແມ່ນເຄືອຂ່າຍ ທະນາຄານອາຫານທົ່ວລັດ. ພິມຊື່ເມືອງຂອງທ່ານ ໃນກ໋ອງດ້ານຊ້າຍຂອງກ໋ອງສີຂຽວ ເທິ່ງເວັບໄຊນີ້.

ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນລັດວໍຊິງຕັນຕາເວັນອອກ ທ່ານສາມາດຊອກຫາທະນາຄານອາຫານໄດ້ທີ່ Second Harvest. ເລືອກເຂດມົນທົນຂອງທ່ານ ໃນເວັບໄຊນີ້ ສໍາລັບລາຍການທະນາຄານອາຫານ ໃນເຂດຂອງທ່ານ.

ບັດເງິນສົງເຄາະດ້ານອາຫານພື້ນຖານ

ບັດເງິນສົງເຄາະດ້ານອາຫານພື້ນຖານ (EBT) ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຊື້ອາຫານ ແລະ ມີໃຫ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍ. ພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ສາມາດສະໝັກຂໍເງິນສົງເຄາະນີ້ຢູ່ໃນ ໜ້າອາຫານພື້ນຖານ ໃນເວັບໄຊຂອງພະແນກ ບໍລິການສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບ (Department of Social and Health Services, DSHS) ແຫ່ງກຸງວໍຊິງຕັນ.

ໝາຍເຫດ: ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ໂຈະຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກທີ່ນຳໃຊ້ກັບບຸກຄົນທີ່ບັນລຸນິຕິພາວະແລ້ວບາງຄົນໃນຊ່ວງເກີດວິກິດການນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັດຖະບານສະຫະລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຕ້ອງເປັນພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບເງິນສົງເຄາະນີ້.

ບັດໃນຮູບບແບບເດບິດດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນມີໄວ້ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງຈຳນວນຫຼາຍຄົນ ທີ່ບັນລຸໄດ້ຕາມທຸກຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍເອົາເງິນສົງເຄາະນີ້ກັບ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານປະຈຳລັດ ຂອງ DSHS (ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ສໍາລັບຄອບຄົວ

ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບຄອບຄົວທັງໝົດ. ມີບາງເຄັບລັບກ່ຽວກັບວິທີການຮັບມືກັບ ສະພາບການແບບນີ້ ກັບລູກໆຂອງທ່ານ:

ປຶກສາກັບຄອບຄົວໃນສະຖານທີ່ສະດວກ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຖາມຄໍາຖາມ. ພິຈາລະນາ ການສົນທະນາແບບແຍກ ກັບເດັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຊ້ພາສາທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ກ່າວເຖິງຄວາມຍ້ານ ຫລື ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ຂໍ້ມູນ, ຫລຸດຜ່ອນການເປີດຮັບສື່ ຫລື ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ອາດຈະ ສ້າງຄວາມຢ້ານກົວ ຫລື ຄວາມກົນລາຫົນ. ລະວັງເປັນພິເສດວ່າ (ແລະ ຈໍາກັດ) ການຄອບຄຸມຂອງສື່ສັງຄົມ ຫລື ສັງຄົມອອນລາຍຫລາຍປານໃດ ທີ່ລູກຂອງທ່ານໄດ້ເປີດຮັບ ກ່ຽບກັານລະບາດໃນຄັ້ງນີ້.

ແນ່ໃສ່ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ ໂດຍຄໍາຖາມທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈສະຖານະການໃນປະຈຸບັນ.

 • ລົມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກວດເບິ່ງເຂົາເຈົ້າ.
 • ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ຜ່ານກິດຈະກໍາການແຕ້ມຮູບ ຫລື ອື່ນໆ.
 • ຊີ້ແຈງຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືອນ ຫລື ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ໄວຣັສໄດ້ແພ່ເຊື້ອ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພະຍາດ ທາງເດີນຫາຍໃຈທັງໝົດ ທີ່ແມ່ນເຊື້ອໂນເວວ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ທີ່ສາມາດເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກີດ ພະຍາດໂຄວິດ 19.
 • ໃຫ້ຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ຄວາມອົດທົນເພີ່ມເລັກນ້ອຍ.
 • ກວດຄືນເດັກນ້ອຍຂອງທ່ານ ຢ່າງປົກກະຕິ ຫລື ເມື່ອສະຖານະການມີການປ່ຽນແປງ.
 • ເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງເວລາຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ສອດຄ່ອງກັນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງໂມງນອນ, ໂມງອາຫານ ແລະ ອອກກໍາລັງກາຍ.
 • ໃຫ້ມີເວລາເຮັດສິ່ງຕ່າງໆຢູ່ທີ່ບ້ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ໃນສະຖານະ ການທີ່ກົດດັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການອ່ານໜັງສື, ເບິ່ງໜັງ, ຟັງເພັງ, ຫລີ້ນເກມ, ອອກກໍາລັງກາຍ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງສາດສະໜາ (ການສວດມົນ, ການເຂົ້າຮ່ວມບໍລິການທາງອິນເຕີເນັດ).
 • ຮູ້ໄວ້ວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກ ເຊັ່ນ: ການຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ຄວາມເບື່ອນາຍ, ຄວາມຍ້ານຕິດຕໍ່ພະຍາດ, ຄວາມກັງວົນ, ຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມໂກລາຫົນ ແມ່ນປະຕິກິລິຍາປົກກະຕິ ຕໍ່ກັບສະຖານະການທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ເຊັ່ນ: ການແຜ່ລະບາດ.
 • ຊ່ວຍຄອບຄົວຂອງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ມ່ວນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ສອດຄ່ອງກັບຄຸນຄ່າວັດທະນາທໍາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)