COVID-19 (virusi vipya vya korona) – Maelezo, huduma, na nyenzo katika Jimbo la Washington

Simu ya Dharura ya COVID-19

Ikiwa una maswali kuhusu COVID-19, tafadhali piga simu 1-800-525-0127 kisha bonyeza #. Wakipokea simu, sema lugha yako ili kupata huduma za ukalimani. Simu ya dharura ipo wazi kuanzia 12 alfajiri hadi saa 4 usiku Jumatatu-Ijumaa na saa 2 asubuhi-12 jioni Jumamosi-Ijumaa.

Taarifa za Sasa

Kuanzia Juni 26, 2020, watu wote katika Jimbo la Washington wanatakiwa kuvaa vikinga uso kama wapo kwenye maeneo ya umma ya ndani au ya nje na hawawezi kudumisha umbali wa futi 6 (mita 2) kutoka kwa watu wengine. Baadhi ya watu wanaweza kuwa na matatizo ya afya ambayo yanawafanya wasiwe salama wakivaa vikinga uso, lakini hakuna mtu anayepaswa kuonyesha uthibitisho kwamba ana tatizo la afya. Pia, waajiri wote wanatakiwa kutoa vikinga uso au barakoa kwa wafanyakazi wote ambao hawafanyi kazi peke yao.

Mnamo Mei 31, Gavana Inslee aliongeza muda wa ruhusa ya kukawiza malipo katika utenganishaji wa huduma na ada ya kuchelewa hadi Julai 28 kwa matumizi yote ya nishati, simu za mezani, na maji. Wakazi wanahimizwa kuzipigia simu kampuni zinazowapa huduma moja kwa moja ili kuuliza kuhusu usaidizi katika kulipa bili zao.

Gavana pia aliongeza muda wa ruhusa ya kukawiza hati ya kumfukuza mpangaji hadi Agosti 1. Ikiwa mwenye nyumba au msimamizi wa mali anakiuka ruhusa ya kukawiza malipo, unaweza kupiga simu kwenye ofisi ya Mwanasheria Mkuu na kuacha ujumbe kwenye namba (833) 660-4877 na uteue Chaguo la 1. Mmoja ya wafanyakazi atakupigia simu.

COVID-19 ni nini?

COVID-19 ni maradhi ya mapafu. Inaenezwa kwa kusambazwa kupitia chafya na kikohozi, kutangamana kwa karibu na wengine, ikiwemo kushikana mikono, na kushiriki vyakula na vinywaji.

Je, dalili zake ni zipi?

Dalili kuu za COVID-19 ni kukohoa, matatizo ya kupumua au angalau dalili mbili kati ya hizi: homa, baridi, kutemeka kwa kujirudiarudia kutokana na baridi, maumivu ya misuli, maumivu ya kichwa, maumivu ya koo, upotevu mpya wa ladha au harufu.

Je, nani yupo hatarini zaidi?

Wazee, watu wa umri wowote ambao wana matatizo mengine ya afya, na wanawake wajawazito wanaweza kuwa hatarini zaidi ya kupata maradhi makali kutokana na COVID-19.

Jilinde mwenyewe na jamii yako:

 • Kaa nyumbani kadri iwezezekanavyo, hasa kama umegonjeka.
 • Tumia kikinga uso cha kitambaa katika maeneo ya umma.
 • Kaa umbali wa futi 6 (mita 2) kutoka kwa watu wengine.
 • Nawa mikono mara kwa mara au utumie sanitaiza.
 • Funika mdomo unapokohoa au unapopiga chafya.
 • Usiguse uso wako.
 • Safisha maeneo ya juu katika nyumba yako.
 • Ikiwa una dalili za COVID-19, wasiliana na mtoa huduma ya afya wako na mwombe akupime. Ikiwa huna mtoa huduma ya afya, wasiliana na kituo cha huduma ya dharura kilicho karibu nawe. Ikiwa huna bima, wasiliana na idara ya afya ya mahali ulipo.

Maelezo na nyenzo za ziada kuhusu COVID-19 na jinsi ya kudumisha afya:

Kuirudisha Washington katika hali ya kawaida: Safe Start Plan

Ili kusaidia kuzuia kuenea kwa COVID-19, Gavana Inslee amewaomba wakazi wa Washington kukaa nyumbani kadri iwezekanavyo. Kuna awamu nne za mpango wa kurudisha biashara na shughuli katika hali ya kawaida. Kila kaunti lazima ipitie awamu nne.

Shughuli muhimu ambazo zinaruhusiwa kwa sasa ni pamoja na:

 • Shughuli muhimu kama vile ununuzi wa bidhaa za vyakula, kupata mafuta, kuchukua dawa, au kwenda kwenye miadi ya matibabu.
 • Kwenda kazini kwenye shughuli muhimu au shughuli zinazoruhusiwa kufunguliwa tena kulingana na mpango wa Safe Start wa Gavana.
 • Kuchukua chakula kutoka kwenye mgahawa ulio karibu nawe. Migahawa ipo wazi kwa idadi ndogo ya wateja wanaokaa kuanzia Awamu ya 2.
 • Kutoka kwa ajili ya matembezi na kufanya mazoezi, ilimradi umbali wa mtu na mtu wa futi 6 (mita 2) unadumishwa. Burudika maeneo yaliyo karibu na nyumbani ili kuepuka uwezekano wa kueneza COVID-19 nje ya jamii yako.
 • Matumizi ya wakati wa mchana ya hifadhi na maeneo ya umma ya jimbo kwa ajili ya uvuvi, uwindaji na madhumuni mengine ya burudani. Kupiga kambi kunaruhusiwa kwenye hifadhi za jimbo katika kaunti ambazo zipo angalau katika Awamu ya 2.

Nyenzo Zinazohusiana na Ajira na Biashara

Mafao ya Kukosa Ajira

Ikiwa umepoteza kazi, unaweza kustahiki mafao ya kukosa ajira. Ikiwa unahitaji maelezo kuhusu jinsi ya kujaza madai kwa ajili ya mafao ya kukosa ajira, unaweza kupiga simu 1-800-318-6022. Wakipokea simu, sema lugha yako ili kupata huduma za ukalimani.

Wafanyakazi na Wamiliki wa Biashara

Janga la virusi vya korona limeathiri mamia ya maelfu ya wafanyakazi na waajiri katika jimbo letu.

Ili kudumisha usalama wafanyakazi, waajiri wanapaswa:

 • Kuwaelimisha wafanyakazi wao kuhusu ishara na dalili za COVID-19 katika lugha ambayo wanaielewa.
 • Kutekeleza mpango wa kudumisha umbali wa kutengana.
 • Kufanya usafi na uuaji wa vimelea wa mara kwa mara.
 • Kuhakikisha unawaji wa mikono wa mara kwa mara na sahihi.
 • Hakikisha wafanyakazi wagonjwa wanakaa nyumbani.

Ikiwa una wasiwasi juu ya usalama wa mahali pako pa kazi, unaweza kuwasilisha malalamiko kwa kuwapigia simu Department of Labor & Industries moja kwa moja kwa nambari 800-423-7233. Huduma za ukalimani kwa njia ya simu zinapatikana.

Ikiwa una maswali kuhusu biashara na wafanyakazi wako katika kipindi cha COVID19, unaweza kuwapigia simu Employment Security Department (Idara ya Usalama wa Wafanyakazi) kwa nambari 855-829-9243.

Nyezo za Huduma ya Afya na Bima ya Afya

Unaweza kustahiki bima ya afya ya bila malipo au ya gharama nafuu. Wapigie simu Health Care Authority (Mamlaka ya Huduma za Afya kwa nambari 1-855-923-4633. Wakipokea simu, sema lugha yako ili kupata huduma za ukalimani.

Bima ya Alien Emergency Medical (AEM) ni mpango kwa ajili ya watu ambao wanastahiki matibabu ya dharura ambazo hawakidhi vigezo vya uraia au uhamiaji, au ni mtu anayestahiki ambaye hajatimiza miaka 5 ya sheria.

Namba ya simu ya dharura ya Help Me Grow ya Washington 1-800-322-2588 inaweza kutambua mipango na huduma mbalimbali unazostahiki na kukusaidia kuziomba. Hii inajumuisha:

 • WIC (Mpango wa Afya wa Wanawake, Watoto wachanga & Watoto)
 • Bima ya Afya kwa watoto, wanawake wajawazito na watu wazima
 • Upangaji uzazi kupitia Mpango wa Take Charge
 • Kliniki za afya na upangaji uzazi
 • Vifaa vya ujauzito na mtoto mchanga
 • Usaidizi katika kunyonyesha
 • Pia wana mipango na nyenzo kuhusu vyakula.

Maelezo ya Wakimbizi na Wahamiaji

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) inawasaidia wahamiaji kuelewa ukweli muhimu kuhusu Covid-19 na matatizo ya uhamiaji, kama vile Usaidizi kutoka kwa Fedha za Umma. Baadhi ya mambo mengine muhimu ya kuyafahamu:

 • Hospitali na kliniki haziruhusiwi kushiriki uraia au hadhi ya uhamiaji na ICE.
 • Kupimwa COVID-19 na kupata msaada au punguzo la huduma ya afya halitaathiri uwezo wako wa kuomba kadi ya kijani au uraia.
 • Unapaswa kuwa na nambari halali ya ustawi wa jamii kwa ajili ya mafao ya kukosa ajira. Ikiwa ungependa kuzungumza na mtu kuhusu namna ya kupata mafao ya kukosa ajira piga simu 1-800-318-6022.
 • Kupokea mafao ya kutokuwa na ajira hakutatishia uwezo wako wa kuomba au kadi ya kijani au uraia chini ya sheria ya Usaidizi kutoka kwa Fedha za Umma.
 • Unaweza kustahiki Likizo Yenye Malipo ya Familia na Matibabu katika Jimbo la Washington ili kumhudumia mtu ambaye anaugua Covid-19 au kujihudumia mwenyewe iwapo una virusi. Hupaswi kuwa nambari ya ustawi wa jamii ili kupata fao hili. ESD inakubali hati zingine za aina nyingi.
 • Ikiwa wewe ni mmiliki wa biashara unayetafuta msaada, kuomba Mkopo wa Majanga wa Small Business Administration hakutatishia uwezo wako wa kuomba kadi ya kijani au uraia kulingana na sheria za Usaidizi kutoka kwa Fedha za Umma.

Ujumbe maalum juu ya Usaidizi kutoka kwa Fedha za Umma: mawakili wengi wanapendekeza kwamba familia inapaswa kuendelea kutumia huduma ambazo wanastahiki. Hata hivyo, kila hali ya uhamiaji ni ya kipekee. Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) inapendekeza kwamba iwapo huna uhakika kuhusu hali yako au hali ya mwanafamilia wako na/au ya matumizi ya mafao, unapaswa kuzungumza na wakili wa uhamiaji au mwakilishi aliyeidhinishwa wa Department of Justice (DOJ). Unaweza kutafuta mwanasheria kupitia American Immigration Lawyers Association. Au unaweza kutembelea tovuti ya mashirika yaliyoidhinishwa ya DOJ.

OIRA ina mipango ya kuwasaidia wakimbizi na wahamiaji kwa ajili ya:

 • Utafutaji wa kazi na mafunzo.
 • Usaidizi katika uhamiaji.
 • Ushauri kwa vijana.
 • Msaada kwa wakimbizi wazee, watoto, wanafunzi na wengine.
 • Mipango ya kawaida ipo wazi kwa mbali katika kipindi cha COVID-19. Ofisi ina huduma mpya za kukusaidia kuomba kazi au mafao ya kukosa ajira, kusaidia elimu yako, na kutoa usaidizi wa makazi. Ustahiki katika Msaada wa Fedha za Wakimbizi na Msaada wa Matibabu wa Wakimbizi umeongezwa hadi Sept. 30, 2020.
 • Kwa huduma na maelezo zaidi, piga simu 360-890-0691.

Kwa maswali kuhusu haki za wahamiaji, kupata usaidizi wa rufaa kwa ndugu/marafiki ambao wamewekwa kizuizini, na maelezo mengine yanayohusiana, unaweza kuwasiliana na Mtandao wa Mshikamano wa Wahamiaji wa Washington (Washington Immigrant Solidarity Network) kwa nambari 1-844-724-3737. Huduma za ukalimani kwa njia ya simu unapatikana.

Afya ya Akili na Hisia

Huu unaweza kuwa muda mgumu sana. Ni kawaida wewe au uwapendao mnaweza kuhisi wasiwasi, huzuni, hofu au hasira. Hauko peke yako. Ni sawa kutafuta na kuomba msaada.

Kila mtu anaathiriwa tofauti msongo wa mawazo na hali ngumu. Kitu cha muhimu zaidi unachoweza kukifanya ni kujijali wewe mwenyewe, familia yako, na jamii vizuri kadri uwezavyo.

Je, ni nini kinakusaidia ili ukabiliane na nyakati za changamoto? Je, unaendelea kuwasiliana na kuingiliana na marafiki na familia? Labda unazingatia kupumua kwa nguvu na kujinyoosha, mazoezi kadhaa au usiku mzuri wa kulala? Kutenga muda kwa ajili ya kujijali ni kipaumbele, hata kama hupendelei, kunaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Wapigie simu Washington Listens kwa nambari 1-833-681-0211. Huduma za ukalimani kwa njia ya simu zinapatikana. Ili kukabiliana na janga la COVID-19, Washington imezindua mpango wa usaidizi unaoitwa Washington Listens. Watu wanaotumia huduma za Washington Listens wanapata usaidizi ili kuweza kudhibiti msongo wa juu wa mawazo na kukabiliana na mabadiliko kutokana na COVID-19. Washington Listens inapatikana kwa yeyote katika jimbo la Washington ili kuzungumza na mtaalam wa usaidizi. Mpiga simu anapata usaidizi na kuunganishwa na rasilimali za jamii katika eneo lake. Mpango unaficha utambulisho wa wanaohudumiwa.

Ikiwa upo kwenye mgogoro na unahitaji kuzungumza na mtu ili akupe unasihi, kuna machaguo machache.

 • Disaster Distress Helpline inatoa unasihi wa haraka wa mgogoro kwa watu wanaopitia matatizo ya kihisia yanayohusiana na majanga ya asili au yaliyosababishwa na binadamu Piga Simu 1-800-985-5990. Wakipokea simu, sema lugha yako ili kupata huduma ya ukalimani. Simu ya usaidizi inapatikana saa 24 kwa siku kila siku.
 • Crisis Connections ina Namba ya Simu ya Saa 24 ambayo inatoa usaidizi wa papo hapo kwa watu, familia na marafiki wa watu wenye tatizo la hisia. Inawahudumia watu wanaoishi Kaunti ya King. Huduma za ukalimani wa lugha zinapatikana. Piga simu 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline inatoa nyenzo za kinga na migogoro kwa watu wanaofikiria kuhusu kujiua. Wapendwa wako pia wanaweza kuwapigia simu lifelineili kupata rasilimali za kuisaidia familia na marafiki wao. Piga simu 1-800-273-8255. Namba ya simu hii inapatikana saa 24 kwa siku, siku 7 kwa wiki. Kuna namba ya simu maalumu ya usaidizi kwa ajili ya wanajeshi wastaafu. Piga simu 1-800-273-8255 kisha bonyeza 1. Ikiwa wewe ni kipofu na una tatizo la kusikia, piga simu 1-800-799-4889.

Nyenzo za Vyakula

Ikiwa una mtoto mwenye umri wa miaka 18 au chini anaweza kupata chakula cha bure kutoka shule. Watu wazima wenye ulemavu waliojiunga katika mipango ya elimu pia wanaweza kustahiki chakula cha shule. Mara nyingi, milo hii hupelekwa au huwekwa katika maeneo ya nje ya shule kama vile vituo vya basi. Wasiliana na wilaya ya shule yako kufahamu kama wanatoa chakula cha bure.

Kwa wale wote wenye ujauzito, wamama wapya na watoto wenye umri chini ya miaka mitano, unaweza kupata chakula kupitia mpango wa Department of Health’s Women, Infants and Children (WIC). Kwa usaidizi wa lugha, piga simu 1-866-632-9992.

Huenda hifadhi za chakula zimebadlisha saa za kazi au zinaweza kuwa zimefungwa kwa watu wanaotembelea maeneo yao kwa sababu ya ongezeko la mahitaji ya chakula katika kipindi cha Covid-19. Tafadhali piga simu kabla ya kwenda. Northwest Harvest ni mtandao wa hifadhi ya chakula ya jimbo zima. Andika jina la jiji lako kwenye kisanduku katika tovuti hii.

Ikiwa unaishi Mashariki ya Washington unaweza kupata orodha ya hifadhi za chakula katika Second Harvest. Chagua kaunti yako katika tovuti hii kwa ajili ya orodha ya hifadhi za chakula katika eneo lako.

Maelezo na Rasilimali kwa Familia

Huu ni muda mgumu sana kwa familia nzima. Hizi hapa ni dondoo kadhaa za jinsi ya kuishughulikia hali hii pamoja na watoto wako:

Fanya majadiliano na familia katika sehemu nzuri na wahimize wanafamilia kuuliza maswali. Zingatia kuwa na mijadala tofauti na watoto wadogo ili kutumia lugha ambayo wanaweza kuielewa na kushughulikia hofu zao mahsusi au imani potofu.

Endelea kuwasiliana na familia na marafiki kwa njia ya simu au huduma za mtandaoni.

Ingawa unapaswa kuendelea kupata taarifa, punguza kukaa kwenye vyombo vya habari au mitandao ya kijamii ambayo inaweza kuchochea woga na hofu. Kuwa na ufahamu hasa wa (na upunguze) kiasi cha taarifa za matukio katika vyombo vya habari au muda wa mitandao ya kijamii ambao watoto wako wanafuatilia kuhusu janga hili.

Zingatia kuwasaidia watoto kwa kuwahimiza waulize maswali na kuwasaidia kuelewa hali ya sasa.

 • Zungumza kuhusu hisia zao kisha uwaonyeshe unaelewa hisia zao.
 • Wasaidie kueleza hisia zao kupitia michoro au shughuli nzingine.
 • Fafanua taarifa potofu au kutoelewana kuhusu jinsi virusi vinaenea na kwamba si kila ugonjwa wa njia ya hewa ni virusi vipya vya korona ambavyo vinaweza kusababisha COVID-19.
 • Wapatie faraja na uvumilivu wa ziada.
 • Wakague watoto wako mara kwa mara au pale hali inapobadilika.
 • Weka ratiba ya familia yako inayofanana linapokuja suala la kulala, kula na mazoezi.
 • Tenga muda wa kufanya mambo nyumbani ambayo tatakufanya wewe pamoja na familia yako mjisikie vizuri katika hali zingine ngumu, kama vile kusoma, kutazama filamu, kusikiliza muziki, kucheza michezo, au kushiriki katika shughuli za kidini (maombi, kushiriki katika huduma Intaneti).
 • Tambua kwamba hisia kama vile upweke, uchovu, hofu ya kuambukizwa ugonjwa, wasiwasi, msongo wa mawazo, na hofu ni athari za kawaida katika hali gumu kama vile ya janga.
 • Isaidie familia yako kushiriki katika shuguli za burudani na muhimu zinazoendana na maadili ya familia na utamaduni wako.

Watu wazima wenye miaka zaidi ya 60 wapo hatarini zaidi ya kuugua maradhi makali ya COVID 19. Ikiwa kuna mwanafamilia mzee sana anayeishi pamoja na wewe, tambua njia za kupunguza hatari.

 • Pendekeza mwanafamilia aliye katika hatari ndogo ya kuambukizwa afanye manunuzi ya bidhaa za vyakula na shughuli zingine muhimu.
 • Hakikisha kila mmoja ananawa mikono mara baada ya kufika nyumbani. Safisha sehemu, nyuso, na vyumba vinavyotumiwa na watu wengi mara kwa mara.
 • Ikiwa mtu mmoja katika familia amekuwa katika hatari ya kuambukizwa au ana dalili, mtenge kadri iwezekanavyo. Ni vizuri ikiwa ataweza kuwa na chumba na bafu yake mwenyewe. Safisha maeneo yanayotumiwa na watu wengi mara kwa mara na uhakikishe kila mtu katika nyumba anavaa barakoa katika kipindi ambacho yeyote anaugua au ana uwezekano wa kuambukizana.

Additional Resources and Information