COVID-19 (virus corona mới) – Thông tin, dịch vụ và nguồn lực ở Tiểu bang Washington

Bạn hoặc ai đó bạn biết quý vị không thể ra khỏi nhà và cần tiêm vắc-xin COVID-19?

Ba cách để đăng ký

Đường Dây Nóng COVID-19: Sự trợ giúp dành cho người lao động, doanh nghiệp, cuộc hẹn chích vắc-xin và các vấn đề khác

Nếu quý vị có câu hỏi về COVID-19 hoặc cần được hỗ trợ đặt lịch hẹn chích vắc-xin, vui lòng gọi số 1‑800‑525-0127 và nhấn phím #. Khi có người trả lời, hãy cho biết ngôn ngữ của quý vị để sử dụng dịch vụ thông dịch. Đường dây nóng phục vụ hàng ngày và giờ tiếp nhận cuộc gọi được đăng trên trang mạng của Department of Health (chỉ có tiếng Anh).

Báo cáo trường hợp vi phạm của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp được phải áp dụng biện pháp sức khỏe và an toàn thích hợp cho nhân viên và khách hàng. Nếu quý vị muốn báo cáo một trường hợp vi phạm, vui lòng gọi tới số điện thoại đường dây nóng COVID-19 ở trên để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý vị. Sẽ có người hỏi quý vị các câu hỏi về trường hợp vi phạm đó và thay mặt quý vị gửi khiếu nại. Quý vị sẽ không bắt buộc phải cho biết tên hay thông tin liên lạc để gửi khiếu nại.

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại bằng tiếng Anh trên trang Báo Cáo Vi Phạm COVID-19.

Xin lưu ý, nếu quý vị cung cấp tên hoặc thông tin liên lạc, thông tin đó có thể được tiết lộ nếu có người nộp đơn yêu cầu cung cấp thông tin đó dưới dạng hồ sơ công. Hồ sơ được mô tả trong Thông Báo về Quyền Riêng Tư của thống đốc (chỉ có bản tiếng Anh) sẽ được tiết lộ nếu được yêu cầu theo Đạo Luật Hồ Sơ Công, RCW 42.56 của tiểu bang.

Hỗ trợ thêm cho người lao động, doanh nghiệp và tổ chức

Với dịch vụ thông dịch, đường dây nóng có thể chuyển quý vị tới phần hướng dẫn chung và thông tin tài nguyên. Họ cũng có thể giúp quý vị điền mẫu Thư Hỏi của Doanh Nghiệp và Người Lao Động liên quan đến COVID-19 nếu quý vị vẫn còn có câu hỏi. Quý vị sẽ được đề nghị cung cấp thông tin liên lạc để được nhận câu trả lời.

Vắc-xin Ngừa Vi-rút Corona (COVID-19)

Để biết thêm thông tin về vắc-xin ngừa COVID-19, vui lòng truy cập trang Vắc-xin Ngừa COVID-19

WA thông báo về ứng dụng cảnh báo phơi nhiễm trên điện thoại thông minh

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về WA Notify, bao gồm cách thêm ứng dụng vào điện thoại của quý vị, hãy truy cập WANotify.org

Nguồn lực Liên quan đến Việc làm & Kinh doanh

Trợ cấp Thất nghiệp

Nếu quý vị mất việc, quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. Nếu quý vị cần thông tin về cách điền vào yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, quý vị có thể gọi số 1-800-318-6022. Khi họ trả lời, hãy nói ngôn ngữ của quý vị để có quyền sử dụng các dịch vụ phiên dịch.

Người lao động và Chủ doanh nghiệp

Đại dịch virus corona đã ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người lao động và chủ lao động ở tiểu bang của chúng ta.

Để đảm bảo an toàn cho người lao động, chủ lao động phải:

 • Hướng dẫn người lao động về các dấu hiệu và triệu chứng của COVID-19 bằng ngôn ngữ mà họ hiểu.
 • Thực hiện kế hoạch giãn cách xã hội.
 • Tiến hành dọn dẹp và vệ sinh thường xuyên.
 • Đảm bảo rửa tay thường xuyên và đúng cách.
 • Đảm bảo người lao động bị ốm ở nhà.

Câu trả lời cho các câu hỏi phổ thông về nghỉ ốm hưởng lương, tiền công cho người lao động và tóm tắt về các yêu cầu an toàn của nơi làm việc sẽ được Department of Labor & Industries cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ.

Nếu quý vị lo lắng về sự an toàn của nơi làm việc, quý vị có thể khiếu nại bằng cách gọi trực tiếp cho Department of Labor & Industries theo số 800-423-7233. Có sẵn dịch vụ phiên dịch qua điện thoại.

Nếu quý vị có thắc mắc về doanh nghiệp và nhân viên của mình trong COVID-19, quý vị có thể gọi cho Employment Security Department theo số 855-829-9243.

Các Nguồn lực Chăm sóc Sức khỏe và Bảo hiểm Y tế

Quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp. Gọi cho Health Care Authority theo số 1-855-923-4633. Khi họ trả lời, hãy nói ngôn ngữ của quý vị để có quyền sử dụng các dịch vụ phiên dịch.

Bảo hiểm Alien Emergency Medical (AEM) là một chương trình dành cho những cá nhân có tình trạng khẩn cấp y tế đủ điều kiện và không đáp ứng các yêu cầu về quyền công dân hoặc nhập cư, hoặc là một cá nhân đủ điều kiện nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn 5 năm.

Đường dây nóng Help Me Grow của tiểu bang Washington tại số điện thoại 1-800-322-2588 có thể cung cấp các chương trình và dịch vụ y tế khác nhau mà quý vị đủ điều kiện nhận và giúp quý vị đăng ký. Bao gồm:

 • WIC (Chương trình Dinh dưỡng Phụ nữ, Trẻ sơ sinh & Trẻ em)
 • Bảo hiểm Y tế dành cho trẻ em, phụ nữ mang thai và người lớn
 • Kế hoạch hóa gia đình thông qua Chương trình Take Charge
 • Phòng khám y tế và kế hoạch hóa gia đình
 • Vật tư dành cho phụ nữ mang thai và em bé
 • Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ
 • Họ cũng có các chương trình và nguồn lực thực phẩm.
Thông tin về Người nhập cư và Người tị nạn

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) giúp người nhập cư hiểu những thông tin quan trọng về COVID-19 và các mối quan tâm của người nhập cư. Một số điều quan trọng khác cần biết:

 • Bệnh viện và phòng khám không được phép chia sẻ tư cách quyền công dân hoặc tư cách nhập cư với ICE.
 • Việc xét nghiệm COVID-19 và tiếp cận các dịch vụ từ thiện hoặc chăm sóc y tế giảm giá sẽ không ảnh hưởng đến khả năng nộp đơn xin thẻ xanh hoặc quyền công dân của quý vị.
 • Quý vị cần có số an sinh xã hội hợp lệ để nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Nếu quý vị muốn nói chuyện với ai đó về việc nhận trợ cấp thất nghiệp, hãy gọi số 1-800-318-6022.
 • Việc nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ không đe dọa khả năng nộp đơn xin thẻ xanh hoặc quyền công dân của quý vị theo quy tắc Gánh nặng Xã hội.
 • Quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng chuowg trình Nghỉ phép vì Lý do Y tế và Gia đình Có lương của Tiểu bang Washington để chăm sóc người thân bị bệnh Covid-19 hoặc tự chăm sóc bản thân nếu quý vị bị nhiễm virus. Quý vị không cần có số an sinh xã hội để nhận được trợ cấp này. ESD chấp nhận nhiều loại giấy tờ chứng minh khác.
 • Nếu bạn là chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm sự hỗ trợ, việc đăng ký khoản vay khẩn cấp từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Liên bang sẽ không gây nguy hiểm cho khả năng xin cấp thẻ cư trú hoặc quốc tịch của bạn.

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) khuyến nghị rằng nếu bạn không chắc chắn về tình trạng của mình hoặc của một thành viên gia đình, hoặc quyền lợi của bạn, hãy liên hệ với luật sư di trú, nhân viên di trú hoặc đại diện được Department of Justice (DOJ) công nhận. Bạn có thể tìm luật sư thông qua Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ, hoặc bạn có thể truy cập trang web của tổ chức được DOJ công nhận.

OIRA có các chương trình giúp đỡ người tị nạn và người nhập cư:

 • Tìm kiếm việc làm và đào tạo.
 • Hỗ trợ nhập cư.
 • Cố vấn cho thanh niên.
 • Hỗ trợ người già tị nạn, trẻ em, học sinh và những người khác.
 • Các chương trình thường lệ được mở từ xa trong COVID-19. Văn phòng có các dịch vụ mới để giúp quý vị nộp đơn xin việc hoặc xin trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ giáo dục và trợ giúp về nhà ở. Tính đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tiền mặt cho Người tị nạn và Hỗ trợ Y tế cho Người tị nạn được gia hạn đến ngày 30 tháng Chín năm 2020.
 • Để biết biết thêm thông tin về các dịch vụ, hãy gọi 360-890-0691.

Đối với các câu hỏi về quyền của người nhập cư, nhận hỗ trợ giới thiệu người thân/bạn bè đã bị giam giữ và các thông tin liên quan khác, quý vị có thể liên hệ với đường dây nóng của Mạng lưới Đoàn kết Di dân Washington theo số 1-844-724-3737. Có sẵn phiên dịch qua điện thoại.

Sức khỏe Tinh thần và Cảm xúc

Đây có thể là khoảng thời gian căng thẳng. Việc quý vị hoặc người thân của quý vị có thể cảm thấy lo lắng, buồn bã, sợ hãi hoặc tức giận là điều bình thường. Không chỉ một mình quý vị trải qua những cảm xúc này. Quý vị có thể tìm kiếm và yêu cầu giúp đỡ.

Mọi người phản ứng khác nhau với các tình huống căng thẳng và khó khăn. Điều quan trọng nhất quý vị có thể làm là chăm sóc bản thân, gia đình và cộng đồng một cách tốt nhất có thể.

Điều gì giúp quý vị đương đầu với các thời điểm khó khăn? Quý vị đã liên lạc và kết nối lại với bạn bè và gia đình chưa? Quý vị đã thử hít thở sâu và vươn vai, tập thể dục hoặc ngủ một giấc thật ngon chưa? Dành thời gian chăm sóc bản thân là một ưu tiên và có thể giúp quý vị giảm căng thẳng.

Hãy gọi cho Washington Listens theo số 1-833-681-0211. Có sẵn dịch vụ phiên dịch qua điện thoại. Để ứng phó với đại dịch COVID-19, tiểu bang Washington đã phát động một chương trình hỗ trợ có tên Washington Listens. Những người sử dụng dịch vụ của Washington Listens được hỗ trợ để quản lý sự căng thẳng gia tăng và đối phó với những thay đổi do COVID-19. Washington Listens dành cho bất cứ ai ở Washington muốn nói chuyện với chuyên gia hỗ trợ. Người gọi được hỗ trợ và kết nối với các nguồn lực cộng đồng trong khu vực của họ. Chương trình sẽ không tiết lộ danh tính người tham gia.

Nếu quý vị đang gặp khủng hoảng và cần nói chuyện với ai đó để được tư vấn, quý vị có một vài lựa chọn.

 • Disaster Distress Helpline cung cấp tư vấn về khủng hoảng khẩn cấp cho những người đang gặp phải tình trạng đau khổ liên quan đến các thảm họa thiên nhiên hoặc do con người gây ra. Hãy gọi số 1-800-985-5990. Khi họ trả lời, hãy nói ngôn ngữ của quý vị để có quyền sử dụng các dịch vụ phiên dịch. Đường dây trợ giúp hoạt động 24 giờ mỗi ngày.
 • Crisis Connections là Đường dây Hỗ trợ Khủng hoảng 24 Giờ trợ giúp khẩn cấp cho các cá nhân, gia đình và bạn bè của những người bị khủng hoảng về tình cảm. Đường dây này phục vụ những người sống ở Quận King. Có sẵn phiên dịch ngôn ngữ. Hãy gọi 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline cung cấp các nguồn lực phòng ngừa và khủng hoảng cho những người nghĩ đến việc tự tử. Ngoài ra, mọi người cũng có thể gọi cho đường dây trợ giúp để nhận các nguồn lực giúp đỡ gia đình và bạn bè của họ. Hãy gọi 1-800-273-8255. Đường dây nóng này hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày mỗi tuần. Có đường dây trợ giúp riêng cho các cựu chiến binh. Hãy gọi 1-800-273-8255 sau đó nhấn phím 1. Nếu quý vị bị khiếm thính và nặng tai, hãy gọi 1-800-799-4889.
Nguồn lực Thực Phẩm

Nếu quý vị có con từ 18 tuổi trở xuống, con quý vị có thể được nhận thực phẩm miễn phí từ trường học. Người lớn bị khuyết tật đang theo học các chương trình giáo dục cũng có thể đủ điều kiện nhận các bữa ăn tại trường. Trong nhiều trường hợp, các bữa ăn này được giao hoặc đặt tại các địa điểm ngoài trường học như điểm dừng xe buýt. Hãy liên hệ với học khu của quý vị để tìm hiểu xem họ có cung cấp bữa ăn miễn phí không.

Phụ nữ mang thai, phụ nữ mới sinh và trẻ em dưới năm tuổi có thể được nhận thực phẩm thông qua chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC) của Department of Health. Để được hỗ trợ về ngôn ngữ, hãy gọi 1-866-632-9992.

Các ngân hàng thực phẩm có thể đã thay đổi giờ phục vụ hoặc có thể từ chối khách không hẹn trước vì nhu cầu thực phẩm tăng lên trong Covid-19. Vui lòng gọi trước khi đến. Northwest Harvest là một mạng lưới ngân hàng thực phẩm toàn tiểu bang. Hãy nhập tên thành phố của quý vị vào ô bên trái của ô màu xanh lá trên trang web này.

Nếu quý vị sống ở Phía Đông Washington, quý vị có thể tìm thấy danh sách các ngân hàng thực phẩm tại Second Harvest. Hãy chọn quận của quý vị trên trang web này để nhận danh sách các ngân hàng thực phẩm trong khu vực của quý vị.

Thẻ trợ cấp thực phẩm cơ bản

Thẻ trợ cấp thực phẩm cơ bản (EBT) có thể được sử dụng để mua thực phẩm và có sẵn cho mọi người. Công dân Hoa Kỳ có thể đăng ký trợ cấp này trên trang Thực phẩm Cơ bản trên trang web của Department of Social and Health Services (DSHS) của Tiểu Bang Washington.

Lưu ý: Chính phủ liên bang đã đình chỉ yêu cầu công việc áp dụng đối với một số người trưởng thành trong cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, chính phủ liên bang đưa ra điều kiện để nhận trợ cấp này là quý vị phải là công dân Hoa Kỳ.

Những người không phải công dân Hoa Kỳ đáp ứng tất cả các yêu cầu khác của chương trình đều có thể sử dụng thẻ ghi nợ như mô tả ở trên. Quý vị có thể đăng ký nhận trợ cấp của Chương Trình Hỗ Trợ Thực Phẩm Tiểu Bang với DSHS (chỉ sử dụng tiếng Anh).

Thông tin và Nguồn lực cho Gia đình

Đây là khoảng thời gian căng thẳng cho cả gia đình. Dưới đây là một số mẹo về cách xử lý tình huống này với con quý vị:

Tổ chức các cuộc thảo luận gia đình ở một nơi thoải mái và khuyến khích các thành viên trong gia đình đặt câu hỏi. Cân nhắc việc có một cuộc thảo luận riêng với trẻ nhỏ để sử dụng ngôn ngữ chúng có thể hiểu và để giải quyết những nỗi sợ hoặc nhận thức sai lầm cụ thể của chúng.

Mặc dù quý vị cần cập nhật tin tức, hãy giảm thiểu tiếp xúc với các phương tiện truyền thông hoặc các phương tiện truyền thông xã hội có thể thúc đẩy sự sợ hãi hoặc hoảng loạn. Đặc biệt lưu ý về (và hạn chế) mức độ hoặc thời gian con quý vị nghe các thông tin về đại dịch thông qua các phương tiện truyền thông xã hội.

Tập trung vào việc hỗ trợ trẻ em bằng cách khuyến khích chúng đặt câu hỏi và giúp chúng hiểu tình hình hiện tại.

 • Nói về cảm xúc của chúng và xác nhận những cảm xúc đó.
 • Giúp chúng thể hiện cảm xúc thông qua vẽ tranh hoặc các hoạt động khác.
 • Làm rõ thông tin sai lệch hoặc hiểu lầm về cách thức lây lan của virus và làm rõ rằng không phải mọi bệnh về đường hô hấp đều bắt nguồn từ chủng virus corona mới mà có thể gây ra COVID-19.
 • Tạo sự thoải mái và một chút kiên nhẫn.
 • Thường xuyên kiểm tra lại với con của quý vị hoặc khi tình hình thay đổi.
 • Duy trì lịch trình của gia đình quý vị đối với giờ ngủ, giờ ăn và giờ tập thể dục.
 • Dành thời gian làm những hoạt động ở nhà giúp quý vị và gia đình quý vị cảm thấy tốt hơn trong những tình huống căng thẳng khác, chẳng hạn như đọc sách, xem phim, nghe nhạc, chơi trò chơi, tập thể dục hoặc tham gia vào các hoạt động tôn giáo (cầu nguyện, tham gia các dịch vụ trên Internet).
 • Nhận ra rằng những cảm xúc như cô đơn, buồn chán, lo sợ mắc bệnh, lo lắng, căng thẳng và hoảng loạn là những phản ứng bình thường đối với một tình huống căng thẳng như đại dịch.
 • Giúp gia đình quý vị tham gia vào các hoạt động vui vẻ và có ý nghĩa phù hợp với các giá trị gia đình và văn hóa.
Nguồn lực và Thông tin Bổ sung

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)


Truyền bá sự thật

Màu sắc

Đen và trắng